Filter

Poľnohospodári získajú z rozpočtu agrorezortu 21 miliónov eur

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala od utorka do 10. júla prijímať žiadosti poľnohospodárov o kompenzáciu strát za sucho v roku 2017 "Sucho 2017". Poľnohospodári môžu okrem toho požiadať aj o štátnu pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej výrobe "Poistné". Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR...

Kategórie: Spravodajstvo

Použitie humínových kyselín sa pri pestovaní jahôd osvedčuje

Úvahy, ako aj rôzne prepočty a predikcia časového vývoja pôdnej organickej hmoty nás pred vyše desaťročím viedli na NPPC-VÚA Michalovce k otestovaniu účinkov rôznych aktivátorov pôdnej úrodnosti. Osobitné postavenie medzi takýmito preparátmi sa potvrdilo pri tzv. zúrodňovačoch pôdy uhlíkového typu, tak v poľnom technologickom pokuse s hlavnými poľnými plodinami na...

Kategórie: Rastlinná výroba

Samozásobovanie zeleninou stále prežíva

Ešte v 90. rokoch záhradkári vo veľkom pestovali zeleninu a ovocie pre samozásobenie čerstvými vitamínmi. Nadprodukciu odovzdávali do výkupní, ktorých bolo v každom meste a dedine hneď niekoľko. Obyvateľstvo tak bolo zásobované zeleninou z domácich zdrojov a navyše veľká časť produkcie končila v zahraničí, najmä v Čechách. Začiatkom 90. rokov...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

Mzdy v slovenskom poľnohospodárstve

Pre zamestnancov v poľnohospodárstve sú hlavným zdrojom príjmov mzdy. Tvoria rozhodujúcu zložku nákladov práce (a tým i celkových nákladov výrobkov a služieb). Z pohľadu zamestnávateľa je cena práce súhrnom všetkých nákladov, ktoré musí vynaložiť na získanie a udržanie pracovnej sily podľa záväzkov, ktoré voči zamestnancovi prijal.

Kategórie: Spravodajstvo

Súťaž o mlieku: Mladý ekofarmár 2019

Jubilejný 20. ročník celoslovenského finále súťaže Mladý ekofarmár 2019 má už svojich víťazov. Jedinečná súťaž o mlieku preverila teoretické vedomosti i praktické zručnosti 30 študentov z 10 stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo, životné prostredie, ekológiu, agropodnikanie či veterinárne zdravotníctvo. ...

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba