Filter

Kto chce niečo dosiahnuť, musí mať odvahu

Pavol Timko, majiteľ spoločnosti Agrotim so sídlom v Zemplínskej Novej Vsi, časť Úpor, obsadil v súťaži Top – Agro 2010 štvrté miesto. Napriek tomuto úspechu tvrdí, že kritériá súťaže odrážajú skôr ekonomické výsledky, ale berie ju ako príležitosť stretnúť sa s podobnými nadšencami a získať nové poznatky, ktoré ho posunú...

Kategórie: Nezaradené

Reforma SPP = tvrdý boj o peniaze

Potom, ako 12. októbra Európska komisia predstavila svoj legislatívny návrh budúcej podoby Spoločnej agrárnej politiky EÚ, rozprúdila sa intenzívna diskusia na túto tému. Samozrejme, že bokom nemôže ostať ani Slovensko, a naši odborníci, ktorí v tejto oblasti pôsobili či pôsobia. ...

Kategórie: Nezaradené

Nenechávajú sa unášať prúdom

Ľudia, ktorí viac či menej pravidelne prechádzajú po ceste vinúcej sa pod úbočím Malých Karpát zo strany Záhoria, mohli v okolí Plaveckého Podhradia v posledných rokoch zaregistrovať zmeny v poľnohospodárskej krajine. Tam, kde kedysi rástlo obilie, sú dnes lúky a pasienky. ...

Kategórie: Nezaradené

V. Khabliev: V srdci som zostal roľníkom

Na Slovensko prišiel pred 8 rokmi, aby tu podnikal. V Novom Meste nad Váhom vlastní a riadi fabriku na výrobu televízorov, ktorá podľa jeho slov zamestnáva či v skorej budúcnosti bude zamestnávať už takmer tisíc ľudí. Napriek tomu - podľa jeho slov - v srdci zostal poľnohospodárom. Po tom, čo...

Kategórie: Nezaradené

Roľník je gazdom i patrónom mechanizácie

Strojové vybavenie súkromne hospodáriacich roľníkov je vo všeobecnosti skromnejšie než v prípade veľkých poľnohospodárskych podnikov. Na masívnejšie investície nemajú možnosti, a preto gazdujú so staršou technikou. Jej údržbu vykonávajú sami a sú hrdí na to, že dokážu naplniť ciele, ktoré si dávali pri zakladaní úrody.

Kategórie: Nezaradené

Potravinovú pomoc zoškrtali o tri štvrtiny

Rozpočet programu potravinovej pomoci chudobným bude v budúcom roku nižší o tri štvrtiny. Namiesto sumy 500 miliónov eur, ktoré na tento účel navrhovala vyčleniť Európska komisia, poputuje na pomoc chudobným len 113 miliónov eur. Pomoc prostredníctvom tohto programu pritom využíva zhruba osemnásť miliónov najchudobnejších obyvateľov Európskej únie.

Kategórie: Nezaradené

Rokovania

Pred pár rokmi, stojac pred bránami Európskej únie a trasúc sa, aby nás prijala do svojich radov, sme boli na prístupových rokovaniach príliš nesmelí a benevolentní.

Kategórie: Nezaradené