Filter

K lepšiemu

V ekonomike hrajú dôležitú úlohu očakávania a vyhliadky. Nie náhodou sa touto činnosťou živia mnohé renomované agentúry a ctené inštitúcie.

Kategórie: Nezaradené

Hydinári broja proti importu

Dovážané hydinové mäso je nekvalitné. Podľa Daniela Molnára, riaditeľa Únie hydinárov Slovenska, to potvrdzujú výsledky kontrol štátnej správy zamerané na kvalitu hydinového mäsa, ktoré sa uskutočnili na sklonku minulého roka.

Kategórie: Nezaradené

Vznikla Svetová poľnohospodárska organizácia

Zabezpečenie dostatku potravín, vyrovnanie sa s klimatickými zmenami, zlepšenie životnej úrovne roľníkov, zvýšenie ekonomickej životaschopnosti vidieka, väčšia kontrola cenových výkyvov – to sú hlavné oblasti, na ktoré sa plánuje sústrediť novovzniknutá Svetová poľnohospodárska organizácia.

Kategórie: Nezaradené

Aspoň príroda je ich spojencom

V severných oblastiach Zemplína bola počas tohtoročnej zimy len skromná snehová prikrývka. To na jednej strane spôsobilo poľnohospodárom poškodenie porastov ozimín, ale na druhej strane, táto skutočnosť umožnila skorší začiatok jarných poľných prác.

Kategórie: Nezaradené

Agrosalón 2011: Keď sa veľtrh vydarí …

To, čo sa malo stať, sa stalo. Inými slovami, tohtoročný Agrosalón, presnejšie v poradí už tretí ročník defilé modernej techniky a mechanizácie na výstavisku pod Zoborom sa vydaril. Takto ho hodnotia návštevníci, novinári ale najmä tí, ktorí sú hybnou silou špecializovaného podujatia - teda samotní vystavovatelia.

Kategórie: Nezaradené

Delenie

V podstate každý živý tvor vzniká delením. Vznik života je však asi jediný príklad, kedy delenie prináša niečo konštruktívne a pozitívne. ...

Kategórie: Nezaradené