Filter

Márne čakanie na peniaze za zničenú úrodu

Prielom hrádze na rieke Ondava spôsobil v máji 2010 veľkoplošné záplavy. Pod prívalom vody po dažďoch sa na troch miestach pretrhla hrádza na potoku Trnávka. V júni 2010 sa pretrhla hrádza na Ondave pri obci Markovce a vodohospodári otvorili výpust z Laborca do suchého poldra Beša. Spoločným menovateľom toho boli...

Kategórie: Nezaradené

Dostanú viac peňazí i voľnosti

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon už pri svojom nástupe do funkcie avizoval, že bude presadzovať zrušenie krajských veterinárnych a potravinových správ. A ako sa zdá, tento „sľub“ sa čoskoro stane skutočnosťou.

Kategórie: Nezaradené

Výpoveď o chlebovom odvetví

Vždy je to tak trochu sviatok, keď vyjde nová kniha. A ak je tá kniha venovaná "chlebovému odvetviu", naša radosť je to väčšia. Pred pár dňami sa na návštevu redakcie ohlásili naši dávni a dobrí známi. A takpovediac kolegovia. Publicista a novinár Ing. Milan Maloch, a novinári - výskumníci Ing....

Kategórie: Nezaradené

Zrušia krajské vetrinárne správy

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon už pri svojom nástupe avizoval, že bude presadzovať zrušenie krajských veterinárnych a potravinových správ. A ako sa zdá, tento „sľub“ sa čoskoro stane skutočnosťou.

Kategórie: Nezaradené

Nie je nič horšie ako chodiť po zanedbanej krajine

Pokles stavov hospodárskych zvierat, ku ktorému dochádza prakticky nepretržite už dvadsať rokov, má viacero negatívnych dôsledkov. Jedným z nich je aj úpadok kedysi „silného“ krmovinárskeho priemyslu. Na naše otázky ohľadom aktuálnej situácie v tomto odvetví, ako aj jeho perspektívy či budúcnosti agrárneho odvetvia odpovedal Ing. Marian UHRÍK, predseda predstavenstva Zväzu...

Kategórie: Nezaradené

Trh s pôdou limitujú mnohé anomálie

Pôda je pre poľnohospodárov základným výrobným prostriedkom. Preto je prirodzené, že jednou z ich priorít je, aby pôdu, ktorú obrábajú, aj vlastnili. Samozrejme, že ak chce niekto pôdu kúpiť, musí mať na to prostriedky. Avšak pri nedostatku vlastných zdrojov a dlhodobej návratnosti takejto investície je pre roľníkov jedinou možnosťou, ako...

Kategórie: Nezaradené