Filter

Ministerstvo nariadilo celoplošnú kontrolu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MP RV) SR v reakcii na správy o výskyte nebezpečnej látky dioxín v potravinách, pochádzajúcich z Nemecka, nariadilo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe (ŠVPS) SR celoplošnú kontrolu v obchodoch a veľkoobchodných skladoch. Zároveň pozastavilo predaj rizikových produktov.

Kategórie: Nezaradené

Minister hovorí o dánskej ceste

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon uviedol, že v súvislosti so žiadosťou o predĺženie moratória na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom treba nájsť komplexnejšie riešenie, ktoré bude v súlade s medzinárodnými normami.

Kategórie: Nezaradené

Čo nás čaká a neminie?

Od nového roka sa so železnou pravidelnosťou a akosi automaticky očakáva, že bude aspoň o niečo lepší ako ten predchádzajúci. A roky sa na tom nič nemení, hoci len občas a len niekomu sa toto novoročné želanie nakoniec aj splní.

Kategórie: Nezaradené

Chýba nám „zdravý rozum“?

Príchod obchodných reťazcov na náš trh výrazne zmenil pomer síl aj na trhu s potravinami. Dominantné postavenie získali obchodníci, čo aj patrične využívajú, respektíve zneužívajú. Na to, ako v praxi funguje vzťah obchod – dodávateľ sme sa opýtali IGORA ŠARMÍRA, riaditeľa Odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory....

Kategórie: Nezaradené

P. Baco vidí dvojnásobný úpadok

Poľnohospodárstvo v Českej republike sa podľa bývalého ministra pôdohospodárstva SR a exposlanca Európskeho parlamentu (EP) Petra Baca adaptovalo na nové spoločensko-ekonomické zmeny lepšie ako poľnohospodárstvo na Slovensku.

Kategórie: Nezaradené

Ukradli im jalovicu

Bratom Striežovským z Vyšného Skálnika v okrese Rimavská Sobota, ktorí sú v hmotnej núdzi, ukradli jalovicu. Našli sa však dobrí ľudia, ktorí im darovali zvieratá a zaplatili aj výmenu vchodových dverí.

Kategórie: Nezaradené