Filter

Podpora domáceho potravinárskeho tovaru

Podporu predaja na Slovensku vyrobeného kvalitného potravinárskeho tovaru presadzuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v súčinnosti s Úniou potravinárov Slovenska (ÚPS) a s ďalšími partnermi. Na dnešnom rokovaní pracovnej skupiny na monitorovanie možností, ktoré v tomto smere existujú, to povedal podpredseda SPPK pre potravinárstvo a obchod a predseda ÚPS...

Kategórie: Nezaradené

Tak gazdovala PepsiCo

Americký výroba nealkoholických nápojov PepsiCo Inc evidoval v štvrtom kvartáli 5-percentný pokles čistého zisku v dôsledku slabej ekonomiky. Pepsi-Cola informovala, že jej čistý zisk klesol v posledných troch mesiacoch minulého roka na 1,37 mld. USD, čiže na 85 centov na akciu.

Kategórie: Nezaradené

V Poľsku vyčíňa besnota…

V Poľskej republike v bezprostrednej blízkosti hraníc so Slovenskom - na území Malopoľského vojvodstva - bol od septembra 2010 zaznamenaný zvýšený výskyt prípadov besnoty u divo žijúcich aj domácich zvierat - líška, kuna, jazvec, pes, mačka, kôň, hovädzí dobytok, ovca.

Kategórie: Nezaradené

„Obora“, zvernica či farma?

V pomerne rýchlo sa rozvíjajúcej chovateľskej praxi oplotených chovov jeleňovitých, ako aj ďalších druhov raticovej zveri, na Slovensku pretrváva jednak nesprávne používanie terminológie, ktorá pomenúva jednotlivé typy chovov, a na druhej strane, a to je vážny problém, dochádza k nesprávnemu chápaniu samotnej podstaty a cieľa jednotlivých typov chovov, s čím...

Kategórie: Nezaradené

BSE aj z materského mlieka

Prenos priónových ochorení mozgu ako je bovinná spongiformná encefalopatia (BSE, choroba šialených kráv) a ľudská varianta Creutzfeldt-Jakobovej choroby (CJD) sa pripisuje konzumácii mozgu alebo orgánov nakazených zvierat. Nový výskum však ukazuje, že priónové ochorenie sa môže objaviť taktiež u jahniat cicajúcich mlieko oviec so zapálenými mliečnymi žľazami.

Kategórie: Nezaradené