Filter

Hrozí návrat divokej privatizácie?

Pozemkové spoločenstvá obhospodarujú zhruba pol milióna hektárov pôdy, predovšetkým lesnej. Ide pritom o združenia spoluvlastníkov, urbariáty či lesné spoločenstvá, ktorých poslaním je organizovať hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti.

Kategórie: Nezaradené

ZA

Zimné obdobie je dobrou príležitosťou využiť čas v poľnohospodárstve na organizáciu všakovakých seminárov, školení, porád, sympózií či dokonca konferencií. A pretože sa tieto podujatia konajú v zime, zvyčajne od januára do marca, prischol im v nie jednom prípade prívlastok - zimné.

Kategórie: Nezaradené

Ako ďalej s podporou poistenia?

Štátna pomoc v oblasti podpory platieb poistného je pre poľnohospodárov jedným z dôležitých nástrojov na podporu ochrany poľnohospodárskeho podniku proti škodám spôsobeným prírodnými podmienkami, alebo chorobami. Aká je situácia s podporou poľnohospodárskeho poistenia na rok 2013 sa dočítate v 11. čísle Roľníckych novín

Kategórie: Nezaradené