Filter

Domáce plemená sú našim národným bohatstvom

V Piešťanoch už od roku 1996 funguje Génová banka SR, ktorej cieľom je strednodobé a dlhodobé uchovávanie semien genetických zdrojov rastlín v životaschopnom stave. V prípade hospodárskych zvierat však na Slovensku doteraz nič také nejestvuje. Pritom z hľadiska zachovania biodiverzity i nášho kultúrneho dedičstva by to malo byť samozrejmosťou. Na...

Kategórie: Nezaradené

Ukrajina počíta s rekordnou úrodou

Ukrajina zvýšila odhad produkcie obilnín pre tento rok o vyše 10 percent. Podľa ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva by v tomto roku mala úroda obilnín na Ukrajine dosiahnuť 51 miliónov ton, zatiaľ čo pôvodný odhad hovoril o 46 miliónoch ton. Na porovnanie, v predchádzajúcej sezóne vyprodukovala Ukrajina 39,2 milióna ton obilnín. ...

Kategórie: Nezaradené

Vinohradníci musia mať stále otvorené oči

O Tokajskú vinohradnícku oblasť (TVO) sa bojuje na dvoch frontoch. Obyvatelia siedmich tokajských obcí odovzdali vláde SR výzvu, aby ukončila rokovania s Maďarskou republikou v agende Tokaj. Chcú, aby slovenská časť TVO bola rovnoprávna s maďarskou časťou, s presne vymedzenými historickými hranicami.

Kategórie: Nezaradené

Ako ďalej v chove kôz na Slovensku?

Hneď v úvode príspevku treba uviesť, že súhrnnú správu v Súpise hospodárskych zvierat k 31. 12. 2010 vypracovala Ing. Svetlana Borecká z VÚEPP, a základné údaje v úvode článku sú čerpané z uvedenej publikácie. Týmto chcem poďakovať autorke, že v článku môžem použiť ňou napísané číselné údaje a v žiadnom...

Kategórie: Nezaradené