Filter

Domáci vinári nebudú konkurencieschopní

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku odmieta návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ako celok. Predkladaný návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov je v rozpore s nariadeniami Európskej únie a v prípade jeho schválenia parlamentom ho vinári právne napadnú.

Kategórie: Nezaradené

Pestovanie sóje nie je len cieľom

Sója je výbornou predplodinou - nedegraduje pôdu, nezhoršuje bilanciu uhlíka a pomáha udržiavať produkčný potenciál pôdy. V neposlednom rade napomáha reprodukcii a udržaniu pôdnej úrodnosti. V ostatnom období význam sóje stúpa aj z hľadiska jej využitia vo výžive ľudí.

Kategórie: Nezaradené

Na prahu

Na počiatku tohto týždňa som videl taký porast pšenice, že aj oko neodborníka muselo zaplesať. Vysoký, hustý, dobre odnožený, s parádnym klasom, ktorý sa po pomerne výdatnom, avšak pokojnom daždi spred niekoľkých dní môže dosýta donalievať.

Kategórie: Nezaradené

O jasnom označovaní potravín

Zástupcovia vlády, štátnych inštitúcií, spotrebiteľov, výrobcov, novinári i verejnosť mali možnosť stretnúť sa na seminári o označovaní potravín a diskutovať o svojich postojoch s poslancami Európskeho parlamentu. Europoslanci budú o tejto dôležitej legislatívnej téme hlasovať v druhom čítaní na plenárnom zasadnutí v júli 2011.

Kategórie: Nezaradené