Filter

Posledné aplikácie bývajú najziskovejšie

Poslednými vstupmi do porastov dokážeme ovplyvniť veľké množstvo aspektov, ktoré vplývajú na úrodu poľnohospodárskych plodín. Základy väčšiny plodín sú dobré, preto sú posledné aplikácie prípravkov na báze morských rias opodstatnené a dokážu pestovateľom priniesť vyšší zisk z hektára.

Kategórie: Nezaradené

Ľ. Jahnátek predstavil novú koncepciu

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 až 2020. Spoločne s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory SR Milanom Semančíkom a predsedom Slovenskej lesníckej komory Jaroslavom Šulekom v piatok v Nitre podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii vízie zámerov a cieľov...

Kategórie: Nezaradené

Na veľké investície sa teraz necítia

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila začiatkom mája výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, a to v termíne od 14. 10. do 25. 10. 2013. Indikatívny finančný rámec pre túto výzvu predstavuje zhruba 24,5 milióna...

Kategórie: Nezaradené