Filter

Stimulácia a listová výživa kukurice a slnečnice

Vzhľadom na priebeh počasia tohtoročného jara sú všetky porasty ozimín oneskorené a sejba niektorých plodín už pomaly začína meškať. Preto je nevyhnutné zakomponovať do technológie pestovania taktiež stimulačné látky, ktoré podporia rast a posunú rastliny dopredu. Každý získaný deň a náskok bude pre porasty repky, pšenice, jačmeňa, kukurice a ostatných...

Kategórie: Nezaradené

Pod Tatrami chcú chovať pštrosy

V Poľnohospodárskom družstve v podtatranskej obci Batizovce v okrese Poprad začali s chovom pštrosa. Prvé štyri kusy tohto na slovenské pomery netypického zvieraťa sem priviezli v stredu (17.4.), ďalšie štyri sa ešte chystajú doviezť.

Kategórie: Nezaradené

Poistenie eliminuje riziká

Aj tohtoročný vývoj počasia potvrdil, že klimatické zmeny sú tvrdou realitou. Poľnohospodári teda musia hľadať možnosti, ako sa s extrémnymi prejavmi počasia vysporiadať. Jedným zo spôsobov, ako sa dá účinne a bezpečne reagovať na tieto problémy, je poisťovanie rizík v poľnohospodárskej výrobe.

Kategórie: Nezaradené

V rok 2014 sa bude uplatňovať prechodný režim

Koncom tohto týždňa by Európska komisia mala predstaviť prechodné pravidlá na budúci rok, ktoré majú vyplniť právne vákuum od 1. 1. 2014 a umožniť platobným agentúram dokončiť úpravu svojich vnútorných postupov tak, aby boli pripravené na nové pravidlá poľnohospodárskej politiky.

Kategórie: Nezaradené