Filter

Príklad

Maďarský premiér Viktor Orbán považuje agropotravinársky komplex za jednu z veľkých možností a príležitostí pre Maďarsko.

Kategórie: Nezaradené

Výsledky sú zrkadlom chovateľského zámeru

Agrofarma – Šándor už tradične na Národnej výstave hospodárskych zvierat predstavuje prvotriedne plemenné zvieratá. Odbornú porotu tento rok zaujal baran plemena suffolk, ktorý dostal titul Šampión, ako aj kolekcia plemenných jariek plemena suffolk, ktorá suverénne bodovala a v hodnotení obstála na 1. mieste.

Kategórie: Nezaradené

Pôda

Opäť je čas pripomenúť si slová našich predkov: Pôda je dedičstvom potomkov. Poukazujúc na bohatstvo v pôde ukryté, staroveká múdrosť púta pozornosť vyzdvihnutím vlastníckych vzťahov. ...

Kategórie: Nezaradené

Na „koničkárov“ máme u nás šťastie

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce aj v tomto roku potvrdilo svoje kvality. Za kravy plemena slovenské strakaté získalo na 6. Národnej výstave hospodárskych zvierat viacero ocenení - Šampiónka výstavy, umiestnenie v kategórii Prvôstky, Kravy na 2. a ďalšej laktácii a aj v kategórii Kolekcia mladých jalovíc. Šampiónka Viktória dokonca obstála i v...

Kategórie: Nezaradené

Vo Veľkom Ďure ostali verní chovu ošípaných

Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur si z Národnej výstavy hospodárskych zvierat v Nitre odnieslo za kance plemena biele ušľachtilé viacero ocenení - Šampión výstavy a aj 1. miesto v kategórii Dospelé kance. Kance zaujali výsledkami v testoch výkrmovosti potomkov, početnosťou vrhov a živo odchovaných prasiat, dobrou zmäsilosťou, nízkym podielom slaniny a...

Kategórie: Nezaradené

Zemplínski zeleninári už sľubom neveria

Šéf rezortu pôdohospodárstva Zsolt Simon by chcel v nasledujúcich troch rokoch zvýšiť počet pracovných miest na vidieku o 7 450 osôb, z toho 4-tisíc by malo pribudnúť v zeleninárstve a ďalšie tisícky v ovocinárstve. Pomohlo by to zvýšiť i produkciu ovocia a zeleniny, ktorá je v súčasnosti pokrývaná dovozom spoza...

Kategórie: Nezaradené