Filter

Rozvoj bioenergetiky výrazne zvýši výmery kukurice

Výroba tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov dostáva v regióne horného Zemplína zelenú. Spoločnosť Allfine zahajuje prevádzku bioplynovej stanice v obci Kamenica nad Cirochou. V obci Belá nad Cirochou zasa otvára prevádzku spoločnosť BSP Belá. V oboch prípadoch pritom ako zdroj energie bude slúžiť kukuričná siláž.

Kategórie: Nezaradené

Konkurencieschopnosť živočíšnej výroby

V minulom týždni sa na pôde Centra výskumu živočíšnej výroby (CVŽV) Nitra uskutočnil odborný seminár na tému „OECD monitoring podpôr agrosektora, konkurencieschopnosť SR“. Akcia, ktorá sa konala sa pod záštitou MPRV SR, bola organizovaná v rámci spoločného projektu OECD a SR - Monitoring a hodnotenie agrárnej politiky SR. ...

Kategórie: Nezaradené

Agrárna politika EÚ by sa mala úplne zmeniť

Návrh Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2014 - 2020 je na stole, a teraz nastal čas na jeho analýzu a pripomienkovanie zo strany jednotlivých štátov či záujmových skupín. Budúca podoba agrárnej politiky Európskej únie pritom nezaujíma len poľnohospodárov, ale napríklad i banky, ktoré sa významne podieľajú na financovaní chlebového...

Kategórie: Nezaradené

Prax im ukázala, že spájať sily sa oplatí

Ozajstným požehnaním všetkých seminárov, sympózií či rôznych profesijných dní je to, keď si slovo zoberú ľudia z praxe. Tie vystúpenia sú takmer všetky do jedného "o niečom". Zriedkakedy to býva mlátenie prázdnej slamy. Ľudia z praxe v drvivej väčšine prípadov totiž hovoria k veci. A so znalosťou veci samotnej.

Kategórie: Nezaradené

S návrhom reformy nevládne spokojnosť

Návrh reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, ktorý uprostred októbra predstavila Európska komisia, potešil len málokoho. Francúzom sa nepáčia prísnejšie environmentálne opatrenia, Nemci sa obávajú prílišného nárastu byrokracie, no a Briti sú nespokojní snáď úplne so všetkým, od výšky rozpočtu až po (z ich pohľadu) s nedostatočnými opatreniami na podporu...

Kategórie: Nezaradené

Kto chce niečo dosiahnuť, musí mať odvahu

Pavol Timko, majiteľ spoločnosti Agrotim so sídlom v Zemplínskej Novej Vsi, časť Úpor, obsadil v súťaži Top – Agro 2010 štvrté miesto. Napriek tomuto úspechu tvrdí, že kritériá súťaže odrážajú skôr ekonomické výsledky, ale berie ju ako príležitosť stretnúť sa s podobnými nadšencami a získať nové poznatky, ktoré ho posunú...

Kategórie: Nezaradené