Filter

Nitrianska letná univerzita 2013

Projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Projekt je určený...

Kategórie: Nezaradené

Vyhodnotili súťaž Slovenská pivná korunka 2013

Najlepším pivom 7. ročníka odbornej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka 2013 v kategórii svetlých pív do 10% sa stalo výčapné svetlé pivo Steiger 10%. Medzi svetlými pivami do 12% tento rok prvú priečku získal Šariš 12%. Najlepším tmavým pivom roka 2013 sa stal tmavý Zlatý bažant.

Kategórie: Nezaradené

Ministerstvo pôdohospodárstva a akcie UniCredit Bank

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má do 15. augusta tohto roku zabezpečiť všetky úkony potrebné na začatie konania na súde, ak vypracovaný znalecký posudok identifikuje peňažné protiplnenie ponúknuté rezortu pôdohospodárstva v návrhoch zmlúv o odkúpení akcií zo strany UniCredit Bank Slovakia ako neprimerané. Vyplýva to z uznesenia k...

Kategórie: Nezaradené

Značka kvality SK má svoj Facebook

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR využíva pri propagácii svojich programov moderné, progresívne a obľúbené sociálne siete. Novinkou je facebooková stránka Značky kvality SK, ktorá posúva možnosti pôvodného portálu smerom bližšie k verejnosti.

Kategórie: Nezaradené

Školy – najväčší generátor nezamestnanosti

Pre mladých ľudí na Slovensku je pri výbere vysokej školy, na ktorej chcú študovať, dôležitejšia jej blízkosť k bydlisku než to, ako im pomôže získať zamestnanie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre personálno-poradenskú spoločnosť McROY Slovakia realizovala výskumná agentúra AKO.

Kategórie: Nezaradené

Pri agrokomoditách stále pretrváva orientácia obchodu SR na krajiny EÚ

V roku 2012 sa v zahraničnom obchode SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami nepodarilo diverzifikovať teritoriálnu orientáciu proexportnej politiky a stále pretrvávala orientácia celého obchodu, teda aj exportu, na trhy krajín EÚ. Vyplýva to z Analytického vyhodnotenia výsledkov a tendencií zahraničného obchodu SR za rok 2012 pripraveného Ministerstvom hospodárstva (MH)...

Kategórie: Nezaradené