Ovocinárstvo na Slovensku

Slovenské ovocinárstvo je v posledných rokoch v pozornosti širokej verejnosti. Sotva si predstavíme jedálny lístok bez ovocia. Ovocinárstvo je súčasťou poľnohospodárstva so všetkým, čo k tomu patrí. Má aj silné aj slabé stránky. Špeciálne plodiny sú náročné na ľudskú prácu. Ovocinárstvo zamestnáva v priemere 1 pracovníka na 1 ha produkčnej plochy, vrátane následného spracovania a predaja. Ovocinárstvo je vysoko náročné na investície.

Nie je jednoduché a už vôbec nie je lacné vysadiť čo len 1 ha takého ovocného sadu, ktorý bude prinášať vysoké a kvalitné úrody ovocia. A k tomu je potrebné mať aj špeciálnu techniku.  Ovocné sady za posledných 20 rokov prešli veľkými zmenami. 20 rokov je pritom priemerná životnosť ovocného sadu. Ten, kto zostáva pri staršom spôsobe pestovania ovocia, dnes rieši svoje základné existenčné problémy. Ovocie z takýchto sadov je málokedy konkurencie schopné. Naopak, v moderných ovocných sadoch sa dopestuje ovocie vo vysokej kvalite. Zákazníci v tomto regióne si potrpia na kvalitu. Týmto je stanovený základný cieľ slovenského ovocinárstva.

Sme determinovaní Spoločnou poľnohospodárskou politikou, čím ale strácame normálne zdravé konkurenčné prostredie a stávame sa stále viac závislí na dotačnej politike. Toto nie je zdravý vývoj. Dotačná politika pomáha len do určitej miery. Ak sa však stane zmyslom podnikania, začína fungovať kontraproduktívne. Odhadnúť správnu mieru nie je jednoduché a s týmto sa potýka v tomto čase takmer každý jeden poľnohospodár, ovocinára nevynímajúc. Silná závislosť na dotáciách nás zbavuje zdravého sedliackeho rozumu. A obávam sa, že stále väčšou mierou vnikáme do týchto dotačných osídiel. To, čo by malo fungovať ako podpora popri zdravom vývoji, stáva sa zmyslom podnikania, lebo každý sa chce zachrániť. A potom egoizmus môže dominovať nad spoločenskou potrebou. Kto môže, nech pochopí. Zastaviť tento trend nie je jednoduché, lebo nám zachutil. V praktickom živote musíme vyhodnotiť, čo sme urobili s tým, čo sme dostali. Ako a komu skladáme účty za podporu, ktorú sme dostali dostávame a budeme dostávať?

Vysoká výmera neprodukčných sadov

Moderné ovocinárstvo na Slovensku si dlhodobo drží moderný trend pestovania, ktorý je vo vyspelých krajinách EÚ.  Na Slovensku evidujeme takmer 7 500 ha a z toho iba okolo 2 500 ha sadov má aspoň priemernú technickú vybavenosť. Stále máme vysokú výmeru neprodukčných sadov, ktoré nemajú takmer žiadnu produkciu a slúžia hlavne na poberanie dotácií. Sadov, o ktorých môžeme povedať, že sú to sady s modernou technológiou, máme iba necelých  2000 ha. V týchto  sadoch dopestujeme okolo 50 tisíc ton ovocia vo veľmi dobrej kvalite. Žiaľ, je to iba 1/3 z toho, čo sa u nás spotrebuje. V týchto moderných produkčných sadoch dopestujeme takmer 80 % všetkého domáceho ovocia. Potenciál Slovenska je mať takýchto sadov okolo 5000 ha a v nich dopestovať cca 200 tisíc ton kvalitného ovocia. Hlavné ťažisko sa orientuje na regionálnych zákazníkov, ktorým dodávame ovocie prostredníctvom všetkých predajní, vrátane reťazcov. Toto je základný cieľ koncepcie slovenského ovocinárstva

Iba v dobrých sadoch s kvalitnou technológiou dokážeme aj v sťažených podmienkach dopestovať  ovocie vo vysokej kvalite. Prvou podmienkou založenia kvalitného ovocného sadu je zdravý biologický materiál, ktorý má vysokú vnútornú biologickú hodnotu. Ich produkčný potenciál je minimálne o 30% vyšší. Sú to certifikované stromčeky zbavené vírusových chorôb. Zvoliť treba také ovocné druhy a odrody, ktoré zákazník kupuje a ovocné sady zakladať iba v dobrých lokalitách, s opornou konštrukciou, ktorá udrží nielen stromčeky pred náporom vetra, ale aj zavlažovací systém, ochranné siete proti krúpam, či ochranné fólie proti nadmerným zrážkam, aby plody nepraskali. Ochranu proti rôznym patogénom vykonávať iba s kvalitnou aplikačnou technikou a s takými ochrannými prípravkami, ktoré v minimálnej miere zaťažujú životné prostredie. Toto je veľmi dôležité aj preto, lebo ovocné stromy patria k tým plodinám, ktoré musíme najviac ošetrovať (najviac chemizovať).

Investície na založenie sadu

Založenie  1 ha ovocného sadu s plnohodnotným technickým vybavením stojí podľa druhu ovocnej rastliny až 50 tisíc €. Následné vybavenie špeciálnou mobilnou technikou (ovocinársky traktor a pojazdná zdvíhacia plošina), okolo 50 tisíc €. Najnutnejšie technologické vybavenie (postrekovač, kosačka, drvič, podrezávač koreňov, zariadenie na hnojenie, zariadenie na rez, zberacie vozíky a bigboxy na zber) a iné drobnejšie zariadenia,  v hodnote okolo 150 tisíc €. Optimálna výmera sadu je 7 až 10 ha. Ak je výmera väčšia, strojové a technické vybavenie narastá.

Návratnosť investície na vysadenie ovocného sadu (bez strojov) je asi v 3. roku po vstupe sadu do plnej rodivosti. Sad vstupuje do plnej rodivosti v závislosti na tom, aký biologický materiál použijeme pri výsadbe. Ak vysadíme stromčeky už s kvetnými púčikmi, môžeme čakať úrodu okamžite. Najčastejšie začína sad rodiť v  treťom roku po výsadbe. Potom návratnosť investícií je až v 6. roku. Ak k tomu pripočítame investície do strojov, tak potom pestovať ovocie si môže dovoliť subjekt, ktorý je finančne stabilnejší.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *