Najviac ocenení si odniesla krava “Bridžit“

Svoje kvality na nedávnej 14. Národnej výstave hospodárskych zvierat prezentoval aj slovenský strakatý dobytok - naše národné plemeno kombinovaného úžitkového typu.

Agrokomplex 2019

Slovenský strakatý dobytok patrí do rodiny tzv. simentalizovaných plemien, pochádzajúcich z plemena simentál, ktoré bolo vyšľachtené vo Švajčiarsku, v údolí rieky Simme. Na území dnešného Slovenska sa začal chovať asi pred 300 rokmi. Býky sa priparovali na naše pôvodné plemená (karpatský červený, karpatský sivohnedý dobytok) a postupne tak vzniklo plemeno, ktoré bolo v 60. rokoch uznané ako slovenské strakaté.
Ide o typ dobytka s vyrovnanou mliekovou a mäsovou úžitkovosťou. Na Slovensku v súčasnosti chováme asi 35-tisíc kráv, ktoré sú v kontrole úžitkovosti, z nich je 30-tisíc zapísaných v Plemennej knihe, ktorú vedie Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo (ZCHSSD) v Leviciach.
V posledných rokoch bol pri tomto plemene dosiahnutý veľký progres. Kravy za laktáciu nadoja v priemere 6 800 kg mlieka s obsahom zložiek 3,9 % tuku a 3,35 % bielkovín, avšak medzi chovateľmi sa už nájdu aj špičkové dojnice s úžitkovosťou vyššou ako 7 000 kg mlieka. Štandard ZCHSSD uvádza úžitkovosť 5 500 až 6 000 kg mlieka za jednu laktáciu pri prvôstke; pri starších kravách 6 500 až 7 500 kg mlieka.
Slovenský strakatý dobytok, ktorý je tradične červenostrakatý alebo žltostrakatý, bol odjakživa oceňovaný pre svoj rýchly rast, výbornú produkciu mlieka i pre možné využitie ako ťažné zviera. Ľahko sa prispôsobuje rôznym klimatickým podmienkam, ani chladná, horúca, suchá či vlhká klíma mu nespôsobuje problémy. Cenený je aj pre menšiu náročnosť na technológiu chovu, odolnosť na niektoré choroby, dobrú reakciu na zmenu podmienok, samozrejme s prihliadnutím na dlhovekosť, reprodukciu a v neposlednom rade aj na kvalitu mäsa. Býky majú dobre prírastky a vysokú jatočnú výťažnosť. Silná konštrukcia, pevná stavba tela spolu s dobrou odolnosťou a vysokou plodnosťou ho radia na významné miesta u mnohých chovateľov dobytka. Mäsový typ je charakteristický dobrou výkrmovosťou do hmotnosti 600 až 650 kg; priemerný denný prírastok dosahuje 1 200 až 1 300 gramov. Začiatkom 90. rokov sa v šľachtení slovenského strakatého začali využívať plemená ako fleckvieh či montbeliarde. Zámerom zošľachťovacieho kríženia bolo dosiahnutie vysokovýkonného typu s kombinovanou úžitkovosťou simentalizovaného charakteru.

Celý článok je uverejnený v Týždenníku Roľnícke noviny č. 38

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *