Na území Radošinky sa LEADER už udomácnil

Rozvoj vidieka je už sedem rokov podporovaný vo vybraných územiach Slovenska s využitím metódy LEADER, ktorá má v starých členských krajinách EÚ už takmer 25-ročnú históriu a vo väčšine krajín, ktoré vstúpili do EÚ v rovnakom roku ako Slovensko, sa začala táto metóda uplatňovať už v rokoch 2004-2006.

V programovacom období 2007-2013 fungovalo v EÚ v rámci prístupu LEADER 1676 miestnych akčných skupín, čo sú  rôzne združenia, rozvojové organizácie a pod., ktoré pracujú na rovnakých princípoch, z ktorých ten najhlavnejší je, že samosprávy, organizácie a občania z definovaného územia sa podieľajú na vypracovaní rozvojovej stratégie územia a aj na rozhodovaní o rozdelení finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov. Slovensko malo v období rokov 2007-2013 schválených 29 miestnych akčných skupín (MAS), ktoré boli oprávnené čerpať finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov z PRV SR 2007-2013.

Už sa dajú hodnotiť výsledky

Jednou z úspešných a veľmi aktívnych MAS je Občianske združenie Mikroregión (OZ MR) RADOŠINKA, ktorého územie sa po rozšírení územnej pôsobnosti rozkladá v katastroch tridsiatich obcí okresu Nitra a Topoľčany, v povodí riečky Radošinka, podľa ktorej sa aj nazýva. Vo finále programovacieho obdobia a na začiatku nového už je možné hodnotiť, čo sa im podarilo dosiahnuť. Manažérka OZ MR RADOŠINKA, Ing. Renáta Lelovská hovorí: „LEADER je úžasným spôsobom správy územia. Je to najideálnejší model, keď ľudia majú šancu sami rozhodnúť, do čoho majú byť peniaze investované. Naši členovia už pochopili, že je tento systém pre nich výhodou hlavne preto, že rozhodovacia právomoc je na lokálnej úrovni. Majú k dispozícii aj našu kanceláriu, ktorá vyhlasuje výzvy, prijíma projekty, vyhodnocuje ich, komunikuje s PPA a sleduje všetky dôležité termíny. Okrem toho, hlavne malé obce a malí podnikatelia vo veľkých výzvach nemajú šancu na schválenie projektu v konkurencii celého Slovenska.“

Keďže v programovacom období 2007-2013 mohli byť cez Os LEADER implementované len opatrenia Osi 3, viaceré slovenské MAS sa zamerali hlavne na opatrenia pre obce. Na podnikateľské projekty nebolo dostatok finančných prostriedkov a ani dostatok  potenciálnych žiadateľov. Bol to prípad aj MAS OZ MR RADOŠINKA. „V našom území sú veľké poľnohospodárske podniky, pre ktorých sme z pohľadu investícií nezaujímaví. Oni potrebujú veľké projekty, preto sme ani opatrenie zamerané na diverzifikáciu do stratégie nedávali, aby sme ich neobmedzovali pri predkladaní projektov, keďže platila demarkačná línia. SHR a malých podnikateľov v oblasti cestovného ruchu bolo zase v našom území málo, preto sme mali v stratégii 2007-2013 len projekty pre verejný sektor a aktivity zamerané na vzdelávanie a informovanie.“

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní Roľníckych novín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *