MPRV SR: Viac transparentnosti pri výberových konaniach na vrcholové manažérske pozície

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zlepšuje výberové konania na vrcholové manažérske pozície v rezortných organizáciách. Ako jedno z prvých ministerstiev zavádza do praxe Metodiku vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov.

Medzi priority nového vedenia ministerstva je zvyšovanie transparentnosti a objektivity pri výberových procesoch na najvyššie manažérske pozície. Samotný proces je dvojkolový a záujemcovia musia spĺňať predpísané kritériá.       V prvom kole čaká na uchádzačov odborný test z danej problematiky a následne musia obhájiť koncepciu a stratégiu inštitúcie, v ktorej sa uchádzajú o post riaditeľa. „Výberové komisie sú pri pohovoroch vyberané na základe odbornosti a nezávislosti. Ich členovia prešli školením o Metodike vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov, ktorú vypracoval PhDr. Martin Jakubek, PhD. Sme jedným z prvých rezortov, ktorý ju zavádza do praxe,“ uviedla Vladimíra Fabriciusová, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR.
K zlepšeniu nezávislosti výberu vrcholových manažérov má prispieť aj anonymita pri predkladaní koncepcií jednotlivých uchádzačov výberovej komisii. Tým sa výrazne zamedzí možnému ovplyvňovaniu, ako tomu bolo v minulosti. „Je mimoriadne dôležité, aby boli na pozície v tomto rezorte vyberaní uchádzači s najlepšou integritou v danej problematike,“ dodala Vladimíra Fabriciusová.
MPRV SR uvedenú metodiku už aplikovalo pri výbere generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Bude tak pokračovať aj pri výberoch na post riaditeľov Agrokomplexu a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič.

(MPRV SR)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *