MPRV odporúča odobriť poslaneckú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR odporúča vláde SR, aby po zohľadnení pripomienok v stanovisku vyslovila v stredu (27. 1.) súhlas s návrhom poslancov Národnej rady SR Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla, Vojtecha Tótha a Jozefa Pročka (všetci OĽANO) na vydanie novely zákona o veterinárnej starostlivosti.

Účelom predloženého poslaneckého návrhu zákona je precizovať text zákona o veterinárnej starostlivosti v súlade s eurosmernicou o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, pretože Slovenská republika transponovala príslušné časti smernice do svojho právneho poriadku iba čiastočne.
Predmetom úpravy je spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely, keď sa vzdelávanie, ktoré doteraz pozostávalo z akreditovaného vzdelávacieho programu, dopĺňa o praktickú prípravu na základe pripomienok Európskej komisie a následným vykonaním záverečnej skúšky.
Zároveň sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo smernice, ktoré boli transponované do nariadenia vlády a zákona, avšak ich porušenie nebolo zahrnuté medzi skutkové podstaty iných správnych deliktov v zákone, čím boli prakticky nevykonateľné. Podľa MPRV SR bolo v rámci pripomienkového konania uplatnených 15 obyčajných pripomienok.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *