Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

Výroba konzervovaných krmív na Slovensku významne ovplyvňuje úroveň a rentabilitu chovu hovädzieho dobytka. V najprodukčnejších oblastiach Slovenska kukuričná siláž predstavuje spravidla rozhodujúci zdroj energie vo výžive dojníc.

Kukurica je jednou zo základných plodín, ktorá má významné použitie jednak ako zrnina na výrobu kŕmnych zmesí, ale ako sacharidová krmovina je dôležitým komponentom objemovej zložky kŕmnych dávok. Pri celoročnom zastúpení kukuričnej siláže v kŕmnych dávkach je významným stabilizujúcim prvkom bachorovej fermentácie. Zároveň je kukuričná siláž dobrým zdrojom štrukturálnych aj neštrukturálnych sacharidov, ktoré slúžia ako pohotový zdroj energie pre metabolické procesy v bachore dojníc. Všeobecne vo výžive hovädzieho dobytka sa stáva aj limitujúcim faktorom produkčného zdravia.
Zodpovedným prístupom pri posudzovaní zrelosti porastu kukurice pre výrobu siláže je určenie aktuálneho obsahu sušiny v rastline, tiež obsahu škrobu v zrne a ostatných živín vo vzorkách kukurice. Škrob je hlavným zdrojom energie v kukuričnej siláži a je kvantitatívne dôležitou živinou vo výžive dojníc s vysokou produkciou (Jensen et al., 2005) a je dôležitý pre mikrobiálnu aktivitu v bachore.

V praxi je zaužívané určenie vhodnosti zberu kukurice na siláž len na základe obsahu sušiny. Za rozpätie obsahu sušiny celej rastliny kukurice pri zbere je považované optimálne 28 – 34 %, aby sa uľahčil zber a podporil rast žiaducich baktérii v silážnej hmote. Pri tomto stupni zrelosti má zrno obsah sušiny 60 – 65 %. V rastline je fyziologicky ukončené ukladanie živín, najmä škrobu.
Pri neskoršom termíne zberu než je optimálny, už nedochádza ku zvyšovaniu ukladania živín, ale naopak k presunu látok zo stebla do zrna, ktoré je naopak horšie fermentovateľné. Podľa mnohých odborníkov určenie termínu zberu sa tiež nahrádza sledovaním presného obsahu a kvality živín v rastline a najmä posúdením stavu zrelosti zrna.

Pri monitorovaní kukurice na siláž na poli je dôležité zohľadniť mieru vysychania 0,5 % za deň. Napríklad, ak má kukurica na siláž 32 % sušinu, bude trvať približne 6 ďalších dní, kým získame 3 percentuálne jednotky, aby sme dosiahli 35% sušinu.

Viac sa dočítate v príspevku doc. Márie Chrenkovej, PhD. z NPPC – VÚŽV Nitra – v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 29.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *