Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2020

Pre potravinárske spracovanie obilnín je dôležitá ich technologická hodnota. Je to súhrn znakov a vlastností suroviny, ktoré umožňujú spracovateľovi maximálnu výťažnosť a požadovanú akosť finálneho výrobku. Pšenica patrí medzi tie plodiny, ktoré sa s väčším alebo menším úspechom môžu pestovať prakticky na celej výmere ornej pôdy Slovenska.

Jej potravinárska kvalita, ak neuvažujeme o odrodovej viazanosti, je však výrazne závislá na pôdnych, ale predovšetkým na klimatických podmienkach pestovateľského miesta, resp. na konkrétnom priebehu počasia počas vegetácie. Je i experimentálne dokázané, že počasie v priebehu vegetácie ovplyvňuje prakticky všetky znaky kvality pšenice.

Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“ môže byť každoročne na pracovisku Národné poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch sledovaný stav technologickej kvality pšenice dopestovanej v SR.

Priebeh počasia počas vegetácie 2019/2020

Jeseň 2019 (september až november) bola na Slovensku v priemere celkovo teplotne mimoriadne nadnormálna, zrážkovo bola celkovo normálna, miestami nadnormálna, s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok. Zima (december 2019 až február 2020) bola na Slovensku teplotne silne nadnormálna až ojedinele mimoriadne nadnormálna. Úhrn zrážok za zimu dosiahol na celom Slovensku asi 160 milimetrov, čo je asi 113percent dlhodobého priemeru (DP) 1901 až 1990. Avšak zväčša bola veľmi nízka priemerná výška snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 metrov nad morom, iba na krajnom severe Slovenska bolo ojedinele viac snehu. Jar 2020 (marec až máj) bola na Slovensku teplotne normálna až nadnormálna a približne rovnaká ako DP 1981 až 2010. Úhrn zrážok dosiahol v prvom polroku 2020 na Slovensku v priemere 352 milimetrov (asi 100 percent DP 1901 až 1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho, najmä do 20. mája 2020. Apríl 2020 bol na Slovensku zväčša teplotne nadnormálny, úhrn zrážok dosiahol v priemere na Slovensku asi 10 milimetrov (asi 20 percent DP 1901 až 1990), na juhozápade Slovenska bolo relatívne menej zrážok ako inde. Úhrn zrážok dosiahol v máji v priemere na Slovensku asi 68 milimetrov (89 percent DP 1901 až 1990) a v júni v priemere 135 milimetrov, čo zodpovedá 148 percentám DP 1901 až 1990. Leto 2020 bolo na Slovensku celkovo mimoriadne teplotne nadnormálne, zrážkovo bolo celkovo na hornej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne, pretože sa vyskytovali prevažne zrážky s veľkými lokálnymi rozdielmi. Miestami bolo preto počas celého leta významné sucho, inde zasa významné vlhko a aj lokálne povodne.

Takýto priebeh počasia samozrejme ovplyvňoval aj žatvu hustosiatych obilnín, ktorá trvala abnormálne dlho, takmer tri mesiace a to od 27. do 37. týždňa. Pšenica ozimná na západnom Slovensku ešte v prvej polovici mesiaca júl dosahovala vo vyšších polohách žltú zrelosť. Plnú zrelosť dosahovala postupne od nižších do vyšších polôh v priebehu celého júla. Žatva pšenice ozimnej na západnom Slovensku pokračovala ešte začiatkom augusta. Počas augusta žatva prebiehala v podhorských oblastiach stredného Slovenska a vo vyšších polohách na východnom Slovensku.

Kvalita pšenice podľa krajov SR

V roku 2020 v rámci celej SR bolo analyzovaných 197 vzoriek pšenice letnej z 91 odberových miest (získané od poľnohospodárskych a roľníckych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSUP-u).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Komentáre ku článku 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *