Krátkovekosť dojníc – etiológia a riešenie

Peripartálne alebo prechodné obdobie (cca 3 týždne pred a 3 týždne po pôrode, obdobie prechodu z pokročlej gravidity - nelaktujúcej dojnice na obdobie po pôrode s nástupom laktácie) je označované za čas adaptácie organizmu dojnice z pohľadu metabolizmu.

Zvlášť pri pretučnených zvieratách dochádza k významnému narušeniu zdravia. Medzi závažné  zdravotné problémy dojníc počas pre- a postpartálneho obdobia patria: lipomobilizácia, subakútna bachorová acidóza, hypokalcémia, ketóza, lipidóza pečene, dislokácia slezu, poruchy imunitného systému, ktoré majú za následok akútne problémy ako sú reprodukčné poruchy, mastitídy a poruchy pohybového aparátu.
V komplexe tieto poruchy vo väčšine prípadov vyúsťujú do brakovania alebo úhynu zvierat. Táto skutočnosť sa premieta do zníženého produkčného veku dojníc tak u nás, ako aj z celosvetového pohľadu. Významná je nasledovná kaskáda v etiopatogenéze ochorení: genetická predispozícia – výživa – metabolické poruchy – narušenie imunologického systému -zvýšenie vnímavosti voči infekčným agensom – klinická manifestácia ochorení.

Faktory zo strany dojníc
Ide o metabolickú adaptáciu počas prechodného obdobia, ktorá pozostáva zo zmien…

Celý článok prof. MVDr. Gabriela Kováča z UVLF v Košiciach je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 17.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *