Archív pre rubriku: Spravodajstvo

Filter

J. Matoušek: Nová SPP neraguje na nové výzvy

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ na roky 2014 – 2020 zásadne ovplyvní budúcnosť nášho agrárneho odvetvia a tak nečudo, že medzi poľnohospodármi ide o tému tém. My sa jej venujeme aj v tomto čísle Roľníckych novín, v ktorom vám prinášame rozhovor s JAROMÍROM MATOUŠKOM, vedúcim oddelenia agrobiznisu UniCredit Bank Slovakia.

Kategórie: Spravodajstvo