Archív pre rubriku: Spravodajstvo

Filter

Domáca hydina pokrýva spotrebu v SR len na približne 50 %

Chov hydiny patrí medzi tradičné slovenské odvetvia živočíšnej výroby. "Lenže dokedy, je viac ako aktuálna otázka, veď zatiaľ čo pred desiatimi rokmi približne 90 % spotreby bolo pokrytých z domácich zdrojov, tak dnes je to len približne 50 %," uviedol pre TASR tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Ľubomír Urban....

Kategórie: Spravodajstvo

Návrat slovenských potravín do obchodov považuje komora za kľúčovú úlohu

Návrat slovenských potravín do obchodov považuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) za jednu zo svojich kľúčových úloh, pretože od nej bude závisieť, či sa Slovenskej republike podarí splniť strategický cieľ vládnej koncepcie rozvoja pôdohospodárstva - dosiahnuť do roku 2020 aspoň 80-% sebestačnosť v produkcii základných komodít mierneho pásma. ...

Kategórie: Spravodajstvo

Komisia vraj nedodržiava dohodu

Koalícia 23 členských štátov EÚ obvinila Európsku komisiu, že nedodržiava politickú dohodu o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pri príprave vykonávacích predpisov, takzvaných delegovaných aktov, ktoré by mali objasniť technické pravidlá týkajúce sa poľnohospodárskej politiky EÚ.

Kategórie: Európska únia, Spravodajstvo

Aká je typická slovenská kuchyňa?

Definovať, čo je to vlastne slovenská kuchyňa, je veľmi ťažké. Podľa Rastislavy Stoličnej z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV) ide iba o metaforu. Naša tradičná kuchyňa sa totiž zakladá na regionálnej. Ak by sme podľa nej porovnali jedlá z hornej Oravy a Podunajskej nížiny našli by sme príliš veľa...

Kategórie: Spravodajstvo

Zmeny registra pôdy LPIS počas roka 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) na svojej internetovej stránke uviedla, že Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy počas tohto roku aktualizoval mnohé diely LPIS. V dôsledku toho došlo k zmenšenie výmery niektorých dielov, a to z dôvodu stavebnej činnosti či nedostatočného obhospodarovania plôch, najmä trvalých trávnych porastov.

Kategórie: Spravodajstvo