Archív pre rubriku: Spravodajstvo

Filter

Registrácia pozemkových spoločenstiev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 6. januára 2014 nadobudla účinnosť Smernica MPRV SR č. 3907/2013-720 o registri pozemkových spoločenstiev zo dňa 22. novembra 2013. Smernica je uverejnená vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v čiastka č. 27/2013. Text Smernice aj s prílohami je...

Kategórie: Spravodajstvo

Podarilo sa nám vyrokovať miernejší postih

Výsledkom prešetrovania č. AA/2009/21, týkajúceho sa pomoci na plochu: nariadenie č. 1782/2003, nariadenie č. 1973/2004 a nariadenie č. 796/2004, ako aj pomoci na rozvoj vidieka, nariadenie č. 1975/2006“, ktoré bolo 8.1.2014 zavŕšené zmierovacím konaním, je zmiernenie vylúčenia z úrovne 5 767 335,89 eur na úroveň 2 951 044 eur.

Kategórie: Spravodajstvo

Novela zákona prikáže uvádzať pôvod potravín

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek považuje metodiky, ktoré merajú podiel slovenských potravín v obchodoch na Slovensku, "za presné od 0 do 100 %". Absolútne odmieta aj metodiky merania podielu slovenských potravín v obchodoch založených na podiele tzv. potravín vystavených na regáli. "To predsa nie je smerodajné. Smerodajné...

Kategórie: Spravodajstvo

Dôchodok poľnohospodárov sa zníži

Podľa správy Eurostatu, uverejnenej koncom minulého roku, predbežný odhad dôchodku poľnohospodárstva v EÚ-28 za rok 2013 hovorí o jeho medziročnom znížení o 2,1 percenta. V prepočte na pracovníka, ktorých počet sa tiež znížil, to znamená medziročný pokles dôchodku o 1,3 percenta. Tento odhad bol urobený metodikou Ekonomického účtu poľnohospodárstva a...

Kategórie: Spravodajstvo