Archív pre rubriku: Spravodajstvo

Filter

Navrhli sme predkladať výpisy z CEHZ, ale nie ich spoplatňovať

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) navrhla dokladovať podnikateľské aktivity v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, oviec a kôz výpisom z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v záujme transparentnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013 v rámci opatrenia programu Modernizácia fariem....

Kategórie: Spravodajstvo