Archív pre rubriku: Spravodajstvo

Filter

Dôchodok poľnohospodárov sa zníži

Podľa správy Eurostatu, uverejnenej koncom minulého roku, predbežný odhad dôchodku poľnohospodárstva v EÚ-28 za rok 2013 hovorí o jeho medziročnom znížení o 2,1 percenta. V prepočte na pracovníka, ktorých počet sa tiež znížil, to znamená medziročný pokles dôchodku o 1,3 percenta. Tento odhad bol urobený metodikou Ekonomického účtu poľnohospodárstva a...

Kategórie: Spravodajstvo

Správu trhoviska bude povinný vykonávať ich zriaďovateľ

Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu bude povinný vykonávať ich zriaďovateľ. "Týmto spôsobom sa má odstrániť nejasnosť pôvodného ustanovenia v zákone, ktoré sa nezaoberalo výkonom správy trhových miest pre prípady, kedy boli vo vlastníctve inej osoby ako obce," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu novely zákona o podmienkach predaja...

Kategórie: Spravodajstvo