Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Kozie chovy sú opäť v kurze

Na jar tohto roku schválila Európska komisia novú smernicu o dojčenskej výžive, v ktorej zaraďuje kozie mlieko vedľa kravského a sójového mlieka medzi suroviny povolené na výrobu umelej výživy najmenších detí. Kozie produkty sú vhodné hlavne pre stravníkov alergických na kravské mlieko.

Kategórie: Živočíšna výroba

Výživa kurčiat v prvom období života

U vykrmovaného kurčaťa pripadá polovica života na embryonálny vývoj a na prvý týždeň po vyliahnutí. Jeho výživu môžeme ovplyvniť kvalitou násadového vajca a v budúcnosti i kŕmením in ovo a dobrou starostlivosťou bezprostredne po vyliahnutí. Všetko, čo podporuje alebo naopak obmedzuje rast a vývoj kurčaťa v tomto období, bude výrazne...

Kategórie: Nezaradené, Živočíšna výroba

Len zdravé paznechty „prinášajú“ mlieko

Paznechty hovädzieho dobytka, ktoré boli evolučným vývojom uspôsobené pre pohyb na mäkkom podklade, sú v moderných maštaliach s betónovou podlahou veľmi zaťažované. Mechanický stres spolu so zlou úrovňou zoohygieny v stajniach sú preto hlavnou príčinou krívania vysokoúžitkových kráv. To sa v prvej fáze odrazí v nižšej úžitkovosti a neskôr môže...

Kategórie: Živočíšna výroba

Tréning „Cows Signals“ priamo v chovoch

Sériu seminárov venovanú imunite, hygiene chovu a najnovším trendom v šľachtení hovädzieho dobytka, spojenú s praktickými cvičeniami „Cow Signals“, odštartovali spoločnosti SEMEX, INSEMAS, ALLTECH a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Interaktívne školenia zootechnikov sa uskutočnili v dňoch 18. až 20. novembra priamo v chovoch na strednom Slovensku...

Kategórie: Živočíšna výroba

Tipy a zásady pre úspešný odchov teliat

Z prebiehajúcich auditov a kontrolných dní na farmách, ale i z bežných spoločných konzultácií poradcov a chovateľov sa získava nepreberné množstvo poznatkov a praktických skúseností. Veľmi osvedčené, praktické a bežne využívané je odovzdávanie týchto poznatkov a skúseností i iným chovateľom. Tu totiž platí i tzv. „prevádzková slepota“, čo znamená, že...

Kategórie: Živočíšna výroba