Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Čas domácich zabíjačiek…

Kým kedysi boli zabíjačky bežnou súčasťou zimného vidieka, dnes sa táto tradícia postupne vytráca. Zabíjačka pritom nebola len spôsob, ako sa na zimu zásobovať mäsom, ale znamenala aj spoločenskú udalosť, na ktorej sa stretávala celá rodina a často i susedia a známi.

Kategórie: Živočíšna výroba

Kozie chovy sú opäť v kurze

Na jar tohto roku schválila Európska komisia novú smernicu o dojčenskej výžive, v ktorej zaraďuje kozie mlieko vedľa kravského a sójového mlieka medzi suroviny povolené na výrobu umelej výživy najmenších detí. Kozie produkty sú vhodné hlavne pre stravníkov alergických na kravské mlieko.

Kategórie: Živočíšna výroba

Výživa kurčiat v prvom období života

U vykrmovaného kurčaťa pripadá polovica života na embryonálny vývoj a na prvý týždeň po vyliahnutí. Jeho výživu môžeme ovplyvniť kvalitou násadového vajca a v budúcnosti i kŕmením in ovo a dobrou starostlivosťou bezprostredne po vyliahnutí. Všetko, čo podporuje alebo naopak obmedzuje rast a vývoj kurčaťa v tomto období, bude výrazne...

Kategórie: Nezaradené, Živočíšna výroba

Len zdravé paznechty „prinášajú“ mlieko

Paznechty hovädzieho dobytka, ktoré boli evolučným vývojom uspôsobené pre pohyb na mäkkom podklade, sú v moderných maštaliach s betónovou podlahou veľmi zaťažované. Mechanický stres spolu so zlou úrovňou zoohygieny v stajniach sú preto hlavnou príčinou krívania vysokoúžitkových kráv. To sa v prvej fáze odrazí v nižšej úžitkovosti a neskôr môže...

Kategórie: Živočíšna výroba

Tréning „Cows Signals“ priamo v chovoch

Sériu seminárov venovanú imunite, hygiene chovu a najnovším trendom v šľachtení hovädzieho dobytka, spojenú s praktickými cvičeniami „Cow Signals“, odštartovali spoločnosti SEMEX, INSEMAS, ALLTECH a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Interaktívne školenia zootechnikov sa uskutočnili v dňoch 18. až 20. novembra priamo v chovoch na strednom Slovensku...

Kategórie: Živočíšna výroba