Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Kontrola úžitkovosti oviec na Slovensku

Plemenárske služby SR, š. p. zabezpečuje verejno-prospešné služby chovateľom (výkon kontroly úžitkovosti, overovanie pôvodu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, genetické hodnotenie, zabezpečovanie označovania hospodárskych zvierat (HZ), vedenie centrálneho registra fariem a registra HZ, vrátane evidencie ich presunov) s celoslovenskou pôsobnosťou.

Kategórie: Živočíšna výroba

Budúcnosť v našich chovoch hovädzieho dobytka

Ako manažovať výzvy a zároveň byť úspešným chovateľom? Ako ďalej po zrušení mliečnych kvót na Slovensku? Ako technológia genomiky mení genetické programy a vývoj? Tieto i ďalšie otázky boli predmetom riešenia na odbornom seminári, ktorý v dňoch 25. – 26. februára zorganizovala medzinárodná spoločnosť Alltech. ...

Kategórie: Živočíšna výroba