Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Podarí sa zachrániť chov oviec a kôz na Slovensku pred záhubou?

V čase nástupu pandémie koronavírusu sme mali od našich chovateľov nespočetné množstvo negatívnych informácií a sťažností na prudký pokles záujmu spotrebiteľov o ich výrobky. Naši chovatelia, ktorí dlhé roky budovali svoje odbytové miesta, finalizovali produkciu a predávali stálemu okruhu zákazníkov, zrazu ostali bez odbytu.

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba

Nová výrobňa kŕmnych zmesí na Slovensku

De Heus Animal Nutrition je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou kŕmnych zmesí a premixov pre hospodárske zvieratá. Od svojho založenia v roku 1911 v Holandsku sa z malého, lokálneho výrobcu rozrástla na jedného z najväčších hráčov na trhu, patriaceho už do TOP 10 na svete.

Kategórie: Živočíšna výroba