Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Stratégia nutričnej prevencie metabolických porúch

Moderné plemená dojníc v priemyselnom systéme chovu pri voľnom, skupinovom ustajnení a adlibitnom kŕmení koncentrovaným typom kŕmnej dávky významne zvyšujú potenciál mliečnej produkcie. V snahe prijať, stráviť a metabolizovať dostatok živín na uspokojenie produkčných potrieb sú tieto zvieratá vystavené stresovým podmienkam, ktoré môžu ovplyvniť ich produkčné zdravie.

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba

Memoriál docenta Gyarmathyho ukázal, že skutočne záleží na každom plemenníkovi…

Rok 2021 je rokom, podobne ako rok 2020, atypickým. Napriek číhajúcej pandémii COVID-19 sa život postupne vracia do „zabehaných“ koľají. A chovatelia hospodárskych zvierat vedia, že bez kvalitného plemenného materiálu nemôžu počítať s vyššou produkciou mlieka, vyššími prírastkami či s vyššou produkciou vajec, ale ani s lepšími reprodukčnými ukazovateľmi. ...

Kategórie: Chovateľ, Výstavy, Živočíšna výroba

Hospodárske hnojivá sú nenahraditeľným článkom kolobehu živín v poľnohospodárstve

Hospodárske hnojivá sú jedným z hlavných výrobných prostriedkov rastlinnej výroby získaným z vlastných zdrojov. Predstavujú významný zdroj organických látok a živín v pôde, čím kompenzujú jednostranné pôsobenie priemyselných hnojív a zvyšujú ich agrochemickú účinnosť. Sú nenahraditeľným článkom kolobehu živín v poľnohospodárstve.

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba