Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Dojnice 2020

Vážení čitatelia, rok 2020 je mimoriadne špecifický. Súvisí to najmä s koronavírusovou pandémiou, ktorá priamo alebo nepriamo zasiahla nás všetkých. A neobišla ani oblasť živočíšnej výroby. Na Slovensku aj naďalej pokračoval negatívny trend vo vývoji stavov dojníc....

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba

Genetická variabilita výskytu kančieho pachu

Pozornosť šľachtiteľov ošípaných sa dnes venuje aj ukazovateľom, ktoré súvisia s kvalitou bravčového mäsa z hľadiska senzorických vlastností. Na Českej zemědělskej univerzite v Prahe (ČZU) bola testovaná variabilita vybraných SNP (single nucleotide polymorphism - jednonukleotidový polymorfizmus) súvisiacich s výskytom kančieho pachu pri 7 genotypoch ošípaných. ...

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba

Podarí sa zachrániť chov oviec a kôz na Slovensku pred záhubou?

V čase nástupu pandémie koronavírusu sme mali od našich chovateľov nespočetné množstvo negatívnych informácií a sťažností na prudký pokles záujmu spotrebiteľov o ich výrobky. Naši chovatelia, ktorí dlhé roky budovali svoje odbytové miesta, finalizovali produkciu a predávali stálemu okruhu zákazníkov, zrazu ostali bez odbytu.

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba