Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Tipy a zásady pre úspešný odchov teliat

Z prebiehajúcich auditov a kontrolných dní na farmách, ale i z bežných spoločných konzultácií poradcov a chovateľov sa získava nepreberné množstvo poznatkov a praktických skúseností. Veľmi osvedčené, praktické a bežne využívané je odovzdávanie týchto poznatkov a skúseností i iným chovateľom. Tu totiž platí i tzv. „prevádzková slepota“, čo znamená, že...

Kategórie: Živočíšna výroba