Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Nástrahy výroby siláže do guľatých balíkov

Na výrobu kvalitných siláží je možné využívať viaceré technologické systémy. Objektívne je najviac využívaným a ekonomicky najefektívnejším je systém silážovania do silážnych žľabov, ktoré sú po utlačení krmiva zakrývané fóliami, s cieľom vytvoriť anaeróbne prostredie potrebné pre priebeh mliečneho kvasenia.

Kategórie: Živočíšna výroba

Zásady správneho manažmentu trvalých trávnych porastov

Cieľom pratotechniky je uplatňovanie rôznych zásahov biologickej, chemickej i mechanickej povahy, ktoré rešpektujú biológiu a ekológiu trávnej mačiny i lúčno-pasienkových porastov a zlepšujú fyzikálne a biologické pomery pôdy, čím menia floristické zloženie a následne aj produkčné a kvalitatívne parametre krmu. Patrí sem najmä povrchová úprava, výživa trávnych porastov a minimalizačné...

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba