Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Nový variant vírusu PRRS v dánskych chovoch ošípaných

PRRS (reprodukčný a respiračný syndróm ošípaných) je vírusové infekčné ochorenie ošípaných všetkých vekových skupín, ktoré spôsobuje chovateľom významné ekonomické straty po celom svete. Choroba postihuje najmä reprodukčné ukazovatele (aborty) a dýchací aparát. Pôvodcom je RNA vírus, pri ktorom sa rozlišujú dva základné genotypy - americký a európsky.

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba

Prístreškové – nízkonákladové ustajnenie

Súčasná ekonomika núti chovateľov k produkcii lacných a zároveň kvalitných produktov. Zásadným opatrením, ako znížiť náklady na túto produkciu a zaistiť pritom produkčnú výkonnosť hospodárskych zvierat, bolo pred časom operatívne strategické rozhodnutie opustiť dožívajúce väzné systémy ustajnenia dobytka, a to najmä kráv s dojením na stanovisku. ...

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba