Archív pre rubriku: Záhradkár

Filter

Bakteriálna nádorovitosť viniča…

Vo všetkých vinohradníckych oblastiach na celom svete sa môžu pestovatelia viniča stretnúť s bakteriálnou nádorovitosťou viniča (Agrobacterium tumefaciens). Najväčšia miera napadnutia býva v mladých vinohradoch, ktoré sú založené z infikovaného rastlinného materiálu.

Kategórie: Záhradkár

Monitoring kvetovky paprikovej

Kvetovka papriková (Anthonomus eugenii) je škodca, ktorý sa prirodzene vyskytuje najmä v severnej časti Mexika. Z tejto oblasti sa postupne šíril do strednej Ameriky a tiež južnej časti USA. Okrem toho sa vyskytuje aj v Karibskej oblasti.

Kategórie: Záhradkár

Obávaná baktéria Xylella fastidiosa

Jedným z účelov Medzinárodného roka zdravia rastlín je zvýšiť informovanosť verejnosti o nebezpečných škodcoch, ktorí by v prípade výskytu spôsobili výrazné straty, a to nielen v oblasti poľnohospodárstva či lesníctva, ale ich prítomnosť v našich podmienkach by mala vplyv aj na ekonomiku.

Kategórie: Záhradkár