Archív pre rubriku: Záhradkár

Filter

Ochranné opatrenia proti plesni makovej

Pestovanie maku má v našej krajine bohatú tradíciu. V súčasnej dobe sa mak pestuje na potravinárske a farmaceutické účely. Medzi najvýznamnejšie hubové ochorenia, ktoré môžu mak napadnúť, patrí jednoznačne pleseň maková (Peronospora arborescens), ktorá spôsobuje významné hospodárske straty na úrode. ...

Kategórie: Záhradkár

Kde spôsobuje škody psota broskyňová?

V krajinách strednej a južnej Európy, Malej Ázie, severnej Afriky, Iránu a Iraku sa vyskytuje psota broskyňová (Anarsia lineatella), ktorá bola neskôr zavlečená aj do Severnej Ameriky. Hostiteľmi tohto škodcu sú broskyne, marhule, slivky a tiež mišpuľa obyčajná. ...

Kategórie: Záhradkár

Nosánik čerešňový napáda ovocné dreviny

Nosánik čerešňový (Rhynchites auratus), bežne sa vyskytujúci druh škodcu v našich podmienkach, napáda okrem čerešne vtáčej aj čerešňu višňovú, slivku domácu, slivku trnkovú, čremchu obyčajnú a vinič hroznorodý. Ohrozené môžu byť aj ďalšie ovocné dreviny.

Kategórie: Záhradkár

Účinné opatrenia proti voške slivkovej

V podmienkach celej Európy a aj v strednej Ázii sa vyskytuje voška, ktorá primárne napáda slivku domácu, trnku obyčajnú a ojedinele aj marhuľu obyčajnú. Za sekundárnych hostiteľov vošky slivkovej (Hyalopterus pruni)sa považuje trsť obyčajná a molinia modrá. ...

Kategórie: Záhradkár