Archív pre rubriku: Záhradkár

Filter

Štítničky na ovocných drevinách (I.)

Významnými škodcami ovocných drevín v našich podmienkach sú druhy z čeľade štítničkovité. Najvýznamnejším druhom je štítnička nebezpečná, pretože v našich podmienkach môže mať až dve generácie v priebehu roka. Okrem nej sa u nás vyskytuje aj štítnička čiarkovitá.

Kategórie: Záhradkár

Ochranné opatrenia proti strapke skleníkovej

Strapka skleníková (Heliothrips haemorrhoidalis), vyskytujúca sa aj v našich podmienkach, je tropický a subtropický druh, ktorý je prítomný aj v Amerike, Ázii či na území severnej Afriky. Predpokladanou krajinou pôvodu je Amerika, aj keď v minulosti sa jej pôvod pripisoval Európe. Škodca je významný najmä v skleníkoch.

Kategórie: Záhradkár

Nezara viridula: nepríjemná bzdocha aj v SR

Nezara viridula, ktorá patrí do rodu bzdochovitých (Pentatomidae), pochádza pravdepodobne z východnej Afriky alebo Stredomoria. Jej výskyty sú hlásené prakticky z celého sveta, a to či už z Európy, Ázie, Afriky, Austrálie alebo Ameriky. Výnimkou nie je ani Slovensko, v rámci ktorého boli tiež spozorované výskyty tohto škodcu.

Kategórie: Záhradkár

Ochrana rastlín proti cibuľovke zhubnej

Cibuľovka zhubná (Eumerus strigatus) sa na územie Európy rozšírila zo Severnej Ameriky. Hostiteľskými rastlinami zo skupiny okrasných rastlín sú hyacinty, kosatce a narcisy. Na zelenine ju môžeme pozorovať na cibuli kuchynskej, repe cukrovej, mrkve obyčajnej, zemiaku a zeleri voňavom. ...

Kategórie: Záhradkár

Ako zistiť výskyt bodrušky hruškovej?

Škodlivý organizmus - bodruška hrušková (Janus compressus) je v súčasnosti rozšírený v celej Európe. V podmienkach Slovenska je početne zastúpená v teplých južných krajoch. V oblastiach s vhodnými podmienkami, kde sa vyskytuje vo vyššom zastúpení, spôsobuje značné škody. ...

Kategórie: Záhradkár

Bakteriálna nádorovitosť viniča…

Vo všetkých vinohradníckych oblastiach na celom svete sa môžu pestovatelia viniča stretnúť s bakteriálnou nádorovitosťou viniča (Agrobacterium tumefaciens). Najväčšia miera napadnutia býva v mladých vinohradoch, ktoré sú založené z infikovaného rastlinného materiálu.

Kategórie: Záhradkár

Monitoring kvetovky paprikovej

Kvetovka papriková (Anthonomus eugenii) je škodca, ktorý sa prirodzene vyskytuje najmä v severnej časti Mexika. Z tejto oblasti sa postupne šíril do strednej Ameriky a tiež južnej časti USA. Okrem toho sa vyskytuje aj v Karibskej oblasti.

Kategórie: Záhradkár