Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Zber a využitie slamy

Rastliny, pri pestovaní ktorých vzniká ako vedľajší produkt slama, sa u nás pestujú vo všetkých výrobných oblastiach, tzn. v kukuričnej, repárskej, zemiakárskej a v menšej miere aj v horskej. V jednotlivých oblastiach sú však rozdielne klimatické i pôdne podmienky a to často ovplyvňuje dobu, spôsob zberu a v niektorých prípadoch...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Význam podmietky a využitia slamy po zbere obilnín

Po zbere viacerých hustosiatych plodín zberaných začiatkom leta, ostáva na poli strnisko, ktoré prestáva chrániť povrch pôdy pred negatívnymi poveternostnými vplyvmi, čo predtým zabezpečoval porast. V povrchovej vrstve pôdy sa zhoršuje stav fyzikálnych vlastností, vplyvom prejazdov rozličných strojov po poli pri zbere a bezprostredným vplyvom dopadajúcich kvapiek dažďov. V dôsledku...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Správne vedenie strojov po poli

Problematika presného poľnohospodárstva sa v odborných kruhoch slovenských poľnohospodárov diskutuje už niekoľko rokov. V princípe ide o systém, kedy sa vykonávajú v správnom čase len potrebné pracovné operácie no s dôrazom na potrebné miesto. Týmto miestom je často len časť parcely, na ktorej sú rozdielne vlastnosti (napr. iná zásoba živín,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Elektronické navigačné systémy sú moderným trendom

Zvyšovanie presnosti vykonávaných zásahov v porastoch pestovaných plodín možno v súčasnosti považovať za jednu z možností na znižovanie výrobných nákladov. Pri vykonávaných pracovných operáciách v poľnohospodárstve, ktoré majú vo väčšine prípadov plošný a mobilný charakter, sa totiž dá ušetriť napr. aj takým spôsobom, že nedochádza k prekrývaniu jednotlivých pracovných záberov...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Moderné traktory a aktuálne trendy ich vývoja

Nakoľko nielen v Európe, ale hlavne v rozvíjajúcich sa krajinách stále rastie dopyt po produktoch poľnohospodárskej výroby či už ako kvalitných potravín, ale aj energetických plodín, prakticky všetci významní výrobcovia traktorov neustále prejavujú silnú vôľu do tohto odvetvia investovať, čo sa odráža na významnom rozširovaní ponuky v tomto segmente poľnohospodárskej...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Diferenciálna hydrostatická prevodovka AutoPowr

Vysokovýkonné traktory sú vybavené buď mechanickými stupňovými prevodovkami s radením pod zaťažením, tzv. Power-Shift, alebo diferenciálnymi hydrostatickými prevodovkami s plynulou reguláciou prevodu. Tieto prevodovky sú známe pod názvom „Vario“, ale aj pod skráteným označením CVT (Continual Variable Transmission), prípadne IVT (Infinitive Variable Transmission). Zatiaľ čo mechanické stupňové prevodovky s radením...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Príprava vstupného substrátu

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) predovšetkým s predpovedateľnou výrobou, okrem environmentálneho prínosu, zvyšuje aj sebestačnosť a tým aj energetickú bezpečnosť krajiny. Zvyšovanie podielu OZE na spotrebe energie je preto jednou z priorít, deklarovaných aj v novom znení „Energetickej politiky Slovenskej republiky“, prijatých vládou v októbri 2014. Najväčší energetický potenciál z...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Digestát, ako organické hnojivo

Digestát - vyhnitý biokal po výrobe bioplynu môžeme považovať za netradičné organické hnojivo so špecifickými účinkami na pôdu a pestované plodiny. Digestát je tmavá, amorfná, heterogénna zmes suspendovaných a koloidných častíc, s priaznivým obsahom organických a anorganických látok. Je vhodný na priame hnojenie plodín počas vegetácie, aplikáciu do pôdy alebo...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa