Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Kvalita sejby jarných plodín

Pri sejbe poľnohospodárskych plodín sú na prácu sejačiek kladené vysoké požiadavky. V záujme včasného založenia porastov je požadovaná pri sejbe vysoká plošná výkonnosť a najmä dodržanie rovnomernosti zvolenej hĺbky sejby. Nárast plošnej výkonnosti je dosahovaný dvomi spôsobmi. Zväčšovaním pracovných záberov sejacích strojov a zvyšovaním ich pracovnej rýchlosti.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Sortiment techniky pre sejbu jarín

Založenie porastu má v rámci agrotechniky úplne zásadný význam, a preto je výber vhodnej techniky dôležitý. S vývojom moderných technológií obrábania pôdy a sejby sa situácia rozhodne nezjednodušila, ba práve naopak, sortiment ponúkanej techniky sa značne rozrástol. Cieľom vývoja nových strojov je zvýšiť efektivitu založenia porastu pri súčasnom udržaní, alebo...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2020

Pre potravinárske spracovanie obilnín je dôležitá ich technologická hodnota. Je to súhrn znakov a vlastností suroviny, ktoré umožňujú spracovateľovi maximálnu výťažnosť a požadovanú akosť finálneho výrobku. Pšenica patrí medzi tie plodiny, ktoré sa s väčším alebo menším úspechom môžu pestovať prakticky na celej výmere ornej pôdy Slovenska.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Prvky ustajňovacieho priestoru pre kravy

Chovateľské prostredie sa začalo tvoriť pre zvieratá pri začiatku domestifikácie. Človek začal voľne žijúce zvieratá pripútavať k svojím obydliam, vyčleňoval im priestor pre život a tým začal vytvárať ustajňovacie priestory. Postupne sa zväčšoval rozdiel medzi prirodzeným prostredím divo žijúcej zveri a prostredím chovu domestikovaných zvierat. Človek zabezpečoval zvieratám napĺňanie ich...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Genetická variabilita výskytu kančieho pachu

Pozornosť šľachtiteľov ošípaných sa dnes venuje aj ukazovateľom, ktoré súvisia s kvalitou bravčového mäsa z hľadiska senzorických vlastností. Na Českej zemědělskej univerzite v Prahe (ČZU) bola testovaná variabilita vybraných SNP (single nucleotide polymorphism - jednonukleotidový polymorfizmus) súvisiacich s výskytom kančieho pachu pri 7 genotypoch ošípaných. ...

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba