Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Hodnotenie prevádzkových vlastností traktorov

Za označením „prevádzkové vlastnosti traktora“ sa skrýva celý súbor vlastností určujúcich schopnosť traktora pracovať za určitých špecifických podmienok a spĺňať agrotechnické požiadavky vykonávanej pracovnej operácie. Napríklad pri orbe ide predovšetkým o vlastnosti spojené s vyvinutím dostatočnej ťahovej sily pri zodpovedajúcej spotrebe paliva a pracovnej rýchlosti vhodnej pre prácu traktora s...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Možnosti prípravy pôdy a sejba jarných plodín

Technológia pestovania poľných plodín je veľmi komplexný proces vyžadujúci neustálu pozornosť. Je to proces, pri ktorom najsilnejšími faktormi sú podmienky pestovania, odroda (hybrid) a v neposlednom rade samotný pestovateľ. Podmienky pestovania každý rok stavajú pestovateľa do novej a novej situácie a zodpovedajú meniacemu sa klimatickému charakteru pestovateľských regiónov. Tomu sa...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Špecifiká pestovania tvrdej jarnej pšenice

Jarná pšenica predstavuje v našich podmienkach doplnkovú obilninu. Jej výsevné plochy kolíšu v závislosti od prezimovania porastov pšenice ozimnej a možností odbytu. Jarná tvrdá pšenica je vhodná najmä do vlhších repárskych a úrodných zemiakarskych výrobných oblastí, kde v úrodách môže prekonávať aj ozimnej typy. V suchších kukuričných oblastiach je vhodná...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa