Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Jačmeň jarný – najvýznamnejšia jarná obilnina

Jačmeň siaty jarný je vysoko produktívna plodina. Za pomerne krátke vegetačné obdobie 95 – 120 dní dokáže vytvoriť veľké množstvo kvalitnej organickej hmoty. Pestovanie najmä sladovníckeho jačmeňa má významné prednosti aj z agrotechnického hľadiska. Predovšetkým vzhľadom na krátke vegetačné obdobie zavčasu uvoľňuje pôdu, na ktorej možno potom ešte získať strniskové...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Jarný jačmeň a pšenica a rôzne technológie obrábania pôdy

Podľa viacerých odborníkov poľnohospodárstvo Slovenska malo, má a vzhľadom na vidiecky charakter našej krajiny, bude mať stále významný podiel na rozvoji vidieka. Plní dôležité úlohy pri zaisťovaní výživy obyvateľstva a udržiava aj kultúrny ráz krajiny. Stále viac sa však ukazuje, že v budúcom období budú klimatické podmienky a vlastnosti pôdy...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Jačmeň jarný – najvýznamnejšia jarná obilnina

Jačmeň siaty jarný je vysoko produktívna plodina. Za pomerne krátke vegetačné obdobie 95 – 120 dní dokáže vytvoriť veľké množstvo kvalitnej organickej hmoty. Pestovanie najmä sladovníckeho jačmeňa má významné prednosti aj z agrotechnického hľadiska. Predovšetkým vzhľadom na krátke vegetačné obdobie zavčasu uvoľňuje pôdu, na ktorej možno potom ešte získať strniskové...

Kategórie: Téma týždňa

Podvozok kolesový, alebo pásový

Negatívne účinky mobilnej techniky na pôdu sú známe prakticky už od začiatku mechani-zácie poľnohospodárstva. Avšak konkrétne dôsledky zapríčinené vysokým stupňom zhutnenia pôdy so všetkými sprievodnými znakmi sa v plnom rozsahu prejavili až po nie-koľkých desaťročiach intenzívneho používania mechanizačných prostriedkov, pri vzájom-nom spolupôsobení ďalších negatívnych faktorov. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa