Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Kvalitná, ekonomická a ekologická aplikácia pesticídov je rozhodujúca

Potreba kvalitnej a presnej (precíznej) aplikácie pesticídov v ochrane rastlín je pre súčasnú pestovateľskú prax nevyhnutným predpokladom ekonomického a bezpečného pestovania rastlín. Základnou požiadavkou na stroje na ochranu rastlín je zabezpečenie aplikácie presného množstva účinnej látky prípravku na jednotku pestovanej plochy. Nemenej dôležité je rovnomerné rozmiestnenie prípravku na ploche a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Intenzívna verejná diskusia o stave potravinárstva prináša výsledky

Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Kategórie: Téma týždňa

Postrekovače a ich konštrukčné prvky

Účinnosť pesticídov je podstatne ovplyvňovaná vlastnosťami strojov na aplikáciu chemických prípravkov na ochranu rastlín. Tieto prostriedky musia zaručiť presné dávkovanie chemikálie, udržiavať zadanú koncentráciu roztoku, rovnomerne aplikovať chemický prípravok na povrch pôdy alebo ošetrovaných rastlín a vylúčiť úlet chemického prípravku za hranice ošetrovaného pozemku. Okrem toho musí vyhovovať stále prísnejším...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Primárna produkcia TTP na báze biokalu

V súčasnej dobe dochádza k výraznej spotrebe energetických zdrojov a úbytku fosílnych palív. Celá stratégia využívania biomasy sa stále vyvíja rôznymi smermi, v ktorých prevažujú snahy o vyhľadanie a vyšľachtenie rastlín s mimoriadnymi schopnosťami pútať solárnu energiu a meniť ju na biomasu, presúvať vysoko výkonné odrody z južných do severnejších...

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba

Akú technológiu zvoliť do kukurice

K rozhodujúcim technologickým uzlom pri pestovaní kukurice siatej, kde dochádza k zásadným zmenám, je spôsob základného obrábania pôdy. Okrem pracovne a energeticky náročných tradičných spôsobov na báze orby sa stále viac presadzujú pôdoochranné a redukované pestovateľské technológie s prvkami minimalizácie a ochrany pôdy.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Pestovanie kukurice pod vplyvom klimatických zmien

V poslednom období sme svedkami rôznych debát na tému globálnych klimatických zmien a ich vplyvu na poľnohospodársku produkciu. Práve pestovanie poľných plodín je veľmi závislé od poveternostných podmienok ročníka a významne sa podieľa na rentabilite. Za posledné desaťročie možno sledovať extrémne rozdiely v priebehu počasia počas jednotlivých ročníkov.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa