Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Hlavné zásady zberu slnečnice ročnej

Výmera pestovania olejnín z roka na rok stúpa a záujem o olejnaté semená a to najmä repkové a slnečnicové je nielen zo strany tukového priemyslu, ale aj z technických odvetví. Rastlinné oleje sú potrebné okrem potravinárskeho využitia aj pre výrobky v kozmetike, farmácii, na impregnačné hmoty, čistiace prostriedky, textilný a...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Špecifiká zberu a pozberovej úpravy semena slnečnice

Plochou pestovania patrí slnečnica ročná medzi päť najvýznamnejších olejnín sveta. Svetové zberové plochy slnečnice ročnej sa v súčasnosti dlhodobo pohybujú na úrovni 25 miliónov ha. Najväčšie pestovateľské plochy sú v Rusku, na Ukrajine, krajinách EÚ a v Argentíne. Pestovateľské plochy Ukrajiny a Argentíny sa v posledných rokoch navyšujú, pričom pestovateľské...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Orať alebo kypriť pôdu?

Asi najdiskutovanejšou otázkou posledného obdobia je, či je potrebné pôdu orať, alebo nie. Použitie pluhu ako základného nástroja pre obrábanie pôdy má v európskom priestore veľkú tradíciu. Orba je vhodnou technológiou pre zapravenie rastlinných zvyškov pod povrch pôdy. To je výhodné pri rozhodení napríklad hnoja z hľadiska emisií, ale aj...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa