Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Špecifiká výroby kvalitného osiva

Semenárstvo ako špecifické odvetvie rastlinnej výroby vyžaduje špecifické znalosti, zručnosti a pestovateľské postupy. Ide o komplex výrobných činností zahŕňajúcich organizáciu a postupy udržiavacieho šľachtenia, množenia, zberu a ošetrenia osiva. Semenárstvo tiež zaisťuje systém obmeny a kontroly pravosti a kvality osív.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Technológie na zníženie obsahu emisií vo výfukových plynoch

Už niekoľko rokov sú hlavne v Európe zavádzané prísne emisné normy nielen pre automobily, ale aj pre tzv. necestné vozidlá, ku ktorým patria traktory a aj ostatné samohybné stroje využívané hlavne v poľnej rastlinnej výrobe. Pri výrobe spaľovacích motorov, ktoré predstavujú základnú pohonnú jednotku mobilnej techniky, výrobcovia musia spĺňať emisné...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Na začiatku vývoja bol brzdený diferenciál

Princíp smerového riadenia pásových traktorov sa zásadne odlišuje od riadenia kolesových traktorov, čo je spôsobené samotnou konštrukciou pásového podvozku. Smerové riadenie kolesových traktorov sa spravidla uskutočňuje vytočením predných riadiacich kolies do požadovaného smeru jazdy. Niekedy pri otáčaní traktorovej súpravy na úvratiach sa za účelom zmenšenia polomeru otáčania súčasne s vytočením...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

„Žijeme v nádeji, že sa konečne odrazíme od dna“

„Ovocinárstvo nebude problémom u nás vtedy, keď využijeme našu úroveň poznania, ktorú si musíme neustále zvyšovať a ak dokážeme eliminovať negatívne faktory. Vtedy budeme mať šancu nadýchnuť sa. Ovocinárstvo na Slovensku si dlhodobo drží moderný trend pestovania, ktorý je vo vyspelých krajinách EÚ. Na Slovensku evidujeme takmer 6 500 hektárov...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa