Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Špecifiká preemergentnej aplikácie herbicídov

Pri realizácii herbicídnej ochrany musíme mať na zreteli, že nie je možné buriny odstrániť jednou aplikáciu. Mnohokrát nestačí ani niekoľkoročná prax a buriny v porastoch vedia potrápiť aj najskúsenejších pestovateľov. Neexistuje žiadny účinný prípravok, ktorý by zlikvidoval všetky buriny naraz. Prípravky na reguláciu burín treba voliť na základe ich sezónneho...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Možnosti regulácie burín v ozimnej repke v závislosti od podmienok prostredia

Buriny sa dnes šíria mnohými cestami, napríklad osivom, výmrvom, alebo nesprávnym spracovaním pôdy. Pestovatelia s ich likvidáciou majú spojené nemalé náklady. Cieľom aplikácie herbicídov používaných v ozimnej repke na jeseň, je čo nejefektívnejšie eliminovať buriny pri prijateľných nákladoch. V ozimnej repke je možné použiť celý rad herbicídnych prípravkov. Herbicídy je...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Čas prípravy pôdy pre založenie porastov ozimných obilnín

Optimálny termín sejby ozimných obilnín závisí od odrody, nadmorskej výšky, teploty a vlhkosti pôdy. Najvhodnejší termín pre sejbu pšenice letnej f. ozimnej má možniť rastlinám vytvoriť do zimy 2 – 3 odnože. Správny termín sejby všetkých ozimných obilnín rozhoduje o prezimovaní rastlín, ich zdravotnom stave a úrode. Podmienkou dobrého prezimovania...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Minimalizačné a pôdoochranné technológie obrábania pôdy v minulosti a dnes

V bývalom Československu, niekedy v osemdesiatych rokoch minulého storočia, sa začali hľadať riešenia, ktorými by bolo možné zabezpečiť prípravu pôdy pred sejbou poľných plodín energeticky a časovo menej náročnejšími pracovnými postupmi. Snahou bolo minimalizovať pracovné postupy, teda šetriť čas i naftu, a teda náklady. Začali sa spájať pracovné operácie a...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Diskové brzdy sú aj rizikové

Moderné konštrukčné trendy vo vývoji mobilnej techniky zasiahli aj traktory, i keď traktory ako mobilné energetické prostriedky majú špecifické postavenie v oblasti mobilnej techniky. Aj keď to vyznie ako paradox, ale súčasné moderné, vysokovýkonné traktory po konštrukčnej stránke jednotlivých funkčných a konštrukčných skupín predbehli aj vývoj automobilov. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa