Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Stratégia nutričnej prevencie metabolických porúch

Moderné plemená dojníc v priemyselnom systéme chovu pri voľnom, skupinovom ustajnení a adlibitnom kŕmení koncentrovaným typom kŕmnej dávky významne zvyšujú potenciál mliečnej produkcie. V snahe prijať, stráviť a metabolizovať dostatok živín na uspokojenie produkčných potrieb sú tieto zvieratá vystavené stresovým podmienkam, ktoré môžu ovplyvniť ich produkčné zdravie.

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba

Hospodárske hnojivá sú nenahraditeľným článkom kolobehu živín v poľnohospodárstve

Hospodárske hnojivá sú jedným z hlavných výrobných prostriedkov rastlinnej výroby získaným z vlastných zdrojov. Predstavujú významný zdroj organických látok a živín v pôde, čím kompenzujú jednostranné pôsobenie priemyselných hnojív a zvyšujú ich agrochemickú účinnosť. Sú nenahraditeľným článkom kolobehu živín v poľnohospodárstve.

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba

Vývoj obilných kombajnov smeruje k autonómii

Žatva bývala vždy akýmsi zavŕšením hospodárskeho roku a predzvesťou toho, ako sa bude vyvíjať hospodársky rok nasledujúci. Aj dnes patria obilniny medzi komodity, na ktorých rozhodujúcim spôsobom závisia ekonomické výsledky väčšiny poľnohospodárskych výrobných subjektov všetkých druhov. Pri ich zbere sa stal rozhodujúcim technickým prostriedkom samohybný stroj - obilný kombajn.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

FORD bol úspešný aj v traktoroch

V technike, aj poľnohospodárskej, vrátane traktorov existujú určité vývojové trendy, prakticky od zahájenia výroby prvého kusu výrobku. To platí v plnom rozsahu aj pri vývoji traktorov, i napriek tomu. že príliš časté konštrukčné zmeny, aj keď progresívne, pre konkrétny typ traktora, môžu byť z hľadiska servisu kontraproduktívne. Súčasné vývojové trendy...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Vývoj autonómnych traktorov pokračuje

Rastúca populácia stavia poľnohospodárstvo pred nové výzvy. Ľudia jednoducho potrebujú jesť, a preto je potrebné vyrábať čoraz viac potravín. To má vo svojej podstate tri možné riešenia. Prvým by bolo pestovať plodiny na väčšej ploche poľnohospodárskej pôdy. Lenže poľnohospodárska pôda nepribúda, skôr naopak, čoraz viac nám mizne pod nohami, najmä...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Zber slamy a obsah organickej hmoty v pôde

Plánovité striedanie plodín bolo nahradené aktuálnym pestovaním tých plodín, o ktoré je momentálne na trhu záujem. V našich chotároch zaujali dominantné postavenie hustosiate obilniny, kukurica, olejniny, prípadne ešte nejaká špeciálna plodina. Znížili sa dávky priemyselných hnojív, používanie hospodárskych hnojív je minimálne. Špecializácia poľnohospodárskych podnikov na tzv. trhové plodiny (obilniny, olejniny,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa