Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Miešacie kŕmne vozy a podstielacie vozy

Kvalitná a ekonomicky efektívna poľnohospodárska výroba je neodmysliteľná bez zavádzania moderných pestovateľských a chovateľských technológií. Moderné technológie musia byť vyplnené strojmi, ktorých konštrukčné vlastnosti okrem bezpečnostných kritérií musia plniť aj moderné agrotechnické požiadavky pre stroje v rastlinnej výrobe a zootechnické požiadavky v živočíšnej výrobe.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Zakladanie porastov a sejacie stroje

Snahou každého farmára je zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky pre vyrovnaný porast. Tento cieľ mu pomáhajú dosiahnuť moderné sejacie stroje, ktoré sú k dispozícii v širokej palete konštrukčného prevedenia. Konštrukcia pracovných mechanizmov musí zabezpečiť rovnomerné rozdelenie osiva po ploche pri dodržiavaní jednotnej hĺbky ukladania osiva v celej šírke pracovného záberu.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Výber „obutia“ pre mobilnú techniku

U väčšiny samohybných poľnohospodárskych strojov, nákladných automobilov, kolesových trakčných prostriedkov, komunálnej techniky a prípojných vozidiel si môže budúci užívateľ vyberať z niekoľkých typov, dezénov a konštrukcií pneumatík a je len na ňom samotnom, či sa rozhodne správne vzhľadom k tomu, na aký účel bude danú techniku používať.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Voľné ustajnenie hovädzieho dobytka

Chovateľské prostredie tvorí množstvo vonkajších faktorov vytvárajúcich jeden komplex, ovplyvňujúci život zvierat a rozhodujú o dosiahnutí vytýčených cieľov chovu. Preto pri hospodárskych zvieratách musí byť chovateľské prostredie realizované tak, aby v nich dokázali manifestovať úžitkové vlastnosti v maximálnej miere. Chovateľské prostredie tvorí okrem výživy, techniky a organizácie chovu aj ustajňovací...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Integrovaná produkcia – riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Za posledných 20 až 30 rokov sa značne obmedzili mechanické vstupy do pôdy, v osevných postupoch sa zúžil počet pestovaných plodín, pričom sa celkove podceňuje prevencia a uplatňuje sa najmä ochrana plodín pesticídmi. Avšak namiesto chemických metód treba v ovocinárstve, zeleninárstve a vo vinohradníctve uprednostniť trvalo udržateľné biologické, fyzikálne a...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Odbytové organizácie v Európe a u nás

Európska Únia sa prostredníctvom spoločnej organizácie trhu usiluje stabilizovať sektor a pomocou viacerých nástrojov zmierňovať výkyvy. Už viac než 20 rokov sa na základe legislatívy zakladajú organizácie výrobcov. Aktuálne na Slovensku pôsobí v sektore ovocia a zeleniny päť odbytových organizácií, ktoré využívajú pre rozvoj svoj a svojich členov operačný program....

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Slovenské ovocinárstvo dnes – očakávania a výzvy do budúcnosti

Slovenské ovocinárstvo je v posledných rokoch viac alebo menej v pozornosti širokej verejnosti. Je súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby so všetkým, čo k tomu patrí. Má aj silné aj slabé stránky. Špeciálne plodiny sú náročné na ľudskú prácu a ešte viac na investície. Pre objasnenie problematiky sme preto o rozhovor požiadali Ing....

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Analýza slovenského ovocinárstva

Slovenské ovocinárstvo prešlo v posledných desaťročiach veľkými zmenami – od zmeny pestovateľských systémov až po prispôsobenie sa marketingu vo virtuálnom svete. Posledné dva roky sú plné paradoxov: ovocinári dopestovali v roku 2018 rekordné úrody, z ktorých však pre nedostatok pracovných síl nedokázali pozberať až 23 percent a ovocie skončilo na...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa