Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín

Rozhodujúcou pracovnou operáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť, kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania prakticky všetkých poľných plodín, je sejba. Kvalitná sejba (výsev) v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek zo strany rastlín a tiež zo strany pestovateľov. Najmä pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie semien...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve

Nasadzovanie stále výkonnejšej techniky pri technologických operáciách vyvoláva požiadavku na progresívnejšie riešenie poľnohospodárskej dopravy a celej manipulácie s materiálom. Manipulácia s materiálom, ktorú tvoria nakladacie, vykladacie a prepravné operácie (súhrnne doprava), skladovanie, balenie a váženie materiálu, umožňuje (spolu s prepravou osôb) plynulý priebeh výrobných procesov. Vo vzťahu k nárastu výkonností...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Rozlúčime sa so slovenskou zeleninou?

Slovenskí pestovatelia zeleniny vedia a chcú pestovať a predávať zeleninu. Konkurencia lacnej zeleniny zo štátov, ktoré výrazne podporujú svojich pestovateľov je však neúnosná. Naši pestovatelia nedokážu tejto produkcii konkurovať a vyrábať zeleninu v cenových reláciách prijateľných pre obchodníkov a spotrebiteľa. Zastúpenie slovenskej zeleniny na pultoch obchodných reťazcov je minimálne a...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach

Pre zachovanie pôdnej úrodnosti je hlavnou podmienkou pravidelné navrátenie z pôdy odobratých živín a dostatočný prísun organických látok (OL) do pôdy v kontexte s udržiavaním optimálnej pôdnej reakcie. Okrem používania priemyselných hnojív významným zdrojom živín sú aj hospodárske hnojivá najmä živočíšneho pôvodu. Je preto v záujme každého hospodára zabezpečiť dostatočnú...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Dostanú jesenní škodcovia repky zelenú?

Obmedzenie používania účinných látok zo skupiny neonikotinoidov EU (clothianidin, imidakloprid, thiametoxam), ktoré boli súčasťou prípravkov určených aj na insekticídne morenie osiva repky je jedným z dôvodov zvýšeného výskytu jesenných škodcov. Insekticídna zložka moridiel zo skupiny neonikotinoidov významne znižovala nielen poškodenie klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín skočkami, ale aj poškodenie koreňov larvami...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva

Náklady na pohonné hmoty pre užívateľov mobilnej poľnohospodárskej techniky predstavujú významnú a niekedy dokonca podstatnú položku celkových nákladov, v prepočte na jednotku spracovanej plochy alebo produkcie. Výrobcovia mobilnej techniky resp. spaľovacích motorov sú nútení z konkurenčných dôvodov, ale aj príslušnou legislatívou znižovať spotrebu paliva, pretože produkcia emisií závisí okrem iného...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa