Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Genetická variabilita výskytu kančieho pachu

Pozornosť šľachtiteľov ošípaných sa dnes venuje aj ukazovateľom, ktoré súvisia s kvalitou bravčového mäsa z hľadiska senzorických vlastností. Na Českej zemědělskej univerzite v Prahe (ČZU) bola testovaná variabilita vybraných SNP (single nucleotide polymorphism - jednonukleotidový polymorfizmus) súvisiacich s výskytom kančieho pachu pri 7 genotypoch ošípaných. ...

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba

Podarí sa zachrániť chov oviec a kôz na Slovensku pred záhubou?

V čase nástupu pandémie koronavírusu sme mali od našich chovateľov nespočetné množstvo negatívnych informácií a sťažností na prudký pokles záujmu spotrebiteľov o ich výrobky. Naši chovatelia, ktorí dlhé roky budovali svoje odbytové miesta, finalizovali produkciu a predávali stálemu okruhu zákazníkov, zrazu ostali bez odbytu.

Kategórie: Chovateľ, Téma týždňa, Živočíšna výroba

Vertikálne, viacvrstvové a variabilné obrábanie pôdy

Ešte pred niekoľkými rokmi prevládali v našich pôdno-klimatických podmienkach technológie pestovania poľných plodín založené na každoročnom obracaní vrchnej vrstvy pôdy (ornice) za pomoci radlicových pluhov. Podľa spôsobu práce orbového telesa pluhu, ktoré v určitej hĺbke podrezávalo a následne kyprilo brázdový odval, sme hovorili o spôsobe tzv. „horizontálneho obrábania pôdy“.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Orba a hĺbkové kyprenie pôd

Pre intenzívnu rastlinnú výrobu je v súčasnosti charakteristické pestovanie úzkeho spektra trhových plodín prevažne minimalizačnými technológiami. S tým úzko súvisí hnojenie len priemyselnými hnojivami a mohutná aplikácia agrochemikálií. Už dlhšiu dobu pozorujeme výrazne zmeny hydrofyzikálnych vlastností pôd. Pri nedostatku organickej zložky sa okrem zhoršovania úrodnosti zvyšuje tiež zhutňovanie pôd. Takéto...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Zber slnečnice v kontexte minulosti, súčasnosti a budúcnosti

Význam olejnín spočíva najmä v tom, že umožňujú priamo a rýchlejšie získať dvojnásobné množstvo tuku z jednotky plochy v porovnaní so živočíšnou výrobou. V plodoch, semenách, resp. iných častiach rastliny kumulujú lipidy v takom množstve, že je rentabilné ich získavať lisovaním alebo extrakciou. Získané oleje sú využívané v odvetviach potravinárskeho,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa