Archív pre rubriku: Reportáž

Filter

Najsevernejšie družstvo Slovenska

Nosným pilierom poľnohospodárskej prvovýroby je obrábanie pôdy a pestovanie kultúrnych plodín na nej, taktiež je to aj chov hospodárskych zvierat. Nie vždy však dovoľuje lokalizácia družstevného chotára a klimatické podmienky pestovanie týchto plodín na pôde. V tom prípade tvorí základ farmárčenia chov hospodárskych zvierat, čo je aj prípad nášho najsevernejšie...

Kategórie: Reportáž

Keď je gazdovanie zároveň prácou aj koníčkom

Perlou severu Slovenska sú nepochybne mohutné štíty Vysokých Tatier, ktoré vytvárajú jedinečnú prírodnú scenériu. Ku krajinotvorne však patria aj hektáre poľnohospodársky využívaných pôd nachádzajúce sa v podhorských výrobných oblastiach, kde prebieha podobne, ako na väčšine územia našej krajiny, poľná výroba poľnohospodárskych komodít. V podtatranskom regióne, v Poprade-Strážach, sa nachádza aj...

Kategórie: Reportáž

Súčasnosť budovaná na histórii

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce má takmer 60. ročnú históriu. Do roku 1990 bolo súčasťou Jednotného roľníckeho družstva TEKOV so sídlom v Starom Tekove, ktoré hospodárilo v katastrálnom území obcí Starý Tekov, Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce, Tlmače a Kozárovce.

Kategórie: Reportáž

Mak siaty z Jarnej je prvotriedny

Mak siaty je veľmi starou plodinou. Jeho pestovanie na Slovensku v minulosti malo veľmi bohatú tradíciu a v našich podmienkach je tradičnou olejninou. Na začiatku minulého storočia sme zaujímali popredné miesto v pestovaní maku medzi štátmi v Európe. Súčasnosť je celkom iná.

Kategórie: Reportáž

Nebránia sa novým technológiám

Oblasť juhu stredného Slovenska patrí rovnako, ako väčšina územia Slovenskej republiky ku krajom, kde hrá poľnohospodárstvo významnú úlohu. V regióne Gemera hospodári aj spoločnosť PM, s.r.o., zaoberajúca sa poľnohospodárskou činnosťou, lesníctvom a čiastočne aj energetikou z obnoviteľných zdrojov energie.

Kategórie: Reportáž

Nemôžeme zaspať na vavrínoch

Jedna z najväčších mliečnych fariem na Slovensku otvorila brány širokej verejnosti. Deň otvorených dverí v Plaveckom Štvrtku zorganizovala 13. júna už po štvrtýkrát spoločnosť FirstFarms Agra M s. r. o., Malacky. Návštevníci tak mohli vidieť bežný chod veľkokapacitnej farmy, ale aj diskutovať s odborníkmi o jej riadení či plánoch.

Kategórie: Reportáž, Živočíšna výroba

Poľnohospodárstvo je súčasťou krajiny

Nie každý si uvedomuje, že poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré sa okrem produkcie v rastlinnej a živočíšnej výrobe venuje aj krajinotvorbe a významnou mierou prispieva k celkovému vzhľadu prírodného prostredia. O to viditeľnejšie je to potom napríklad na území v okolí Lučenca, kde krajinu tvorí poľnohospodárska pôda poväčšine v kopcovitom území,...

Kategórie: Nezaradené, Reportáž