Archív pre rubriku: Reportáž

Filter

„Ak nemáte schopných ľudí, nič neurobíte“

Choňkovce – obec ležiaca v najvýchodnejšom cípe Slovenska, na úpätí Vihorlatských vrchov, neďaleko ukrajinskej hranice v okrese Sobrance. S piatimi obcami v susedstve ju spája poľnohospodárske družstvo s bohatou históriou siahajúcou do polovice minulého storočia. Napriek nie najpriaznivejším podmienkam pre poľnohospodársku výrobu, je až neuveriteľné, čo všetko tu najmä v...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

Základom úspechu je kvalitné krmivo

Rastlinná výroba z väčšej miery zameraná na produkciu objemových krmovín, ktorá vďaka efektívne aplikovanému digestátu využíva ako jeho potenciál, tak aj potenciál pôdy samotnej. Živočíšna výroba postavená na mäsovom dobytku a chove oviec, pričom v oboch prípadoch sa jedná o chovy umiestnené po väčšinu roka na pastvách trvalých trávnych porastov....

Kategórie: Reportáž

Aj v náročných podmienkach je možné hospodáriť

Poľnohospodárske družstvo „Brezina“ Pravotice patrí k podnikom hospodáriacim v regióne Hornej Nitry. Pozemky rozprestierajúce sa na pahorkatine, v mnohých prípadoch ohraničené lesom, nie sú ničím výnimočným. Nie práve ideálne rovný terén, v niektorých prípadoch prechádzajúci aj do strmšieho sklonu, potom v kombinácii s ťažkými pôdami vytvára špecifické podmienky, ktoré sú...

Kategórie: Reportáž

„Pestovanie poľných rajčiakov je našou prioritou“

Pestovanie zeleniny má na Slovensku hlboko zakorenenú tradíciu. Najmä južná časť Slovenska bola v minulosti zásobárňou zeleniny pre celý štát, navyše množstvo produkcie sa vyvážalo do okolitých krajín. Žiaľ, realita je dnes celkom iná. V úpadku, ktorý tu v oblasti zeleninárstva máme už celé štvrťstoročie, dokázalo prežiť zopár poľnohospodárskych spoločností...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

„K poľnohospodárstvu človek musí mať vzťah“

Obec Bošáca, ležiaca na stredom Považí severozápadne od Nového Mesta nad Váhom, je súčasťou Bošáckej doliny dlhej približne 20 km. Obklopená je vrchmi Bielych Karpát a jej územím preteká potok Bošáčka. Tento región je známy vďaka starým odrodám ovocných stromov, avšak svoju históriu tu má taktiež poľnohospodárstvo a družstevné hospodárenie,...

Kategórie: Reportáž

„Dobrý hospodár by mal prežiť aj zlý rok“

Dnes vám chceme predstaviť jedného z úspešných podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorý napriek tomu, že sa vyučil v technickom odbore a hospodáriť na pôde začal skoro v tridsiatich rokoch svojho života, patrí medzi priekopníkov v pestovaní zemiakov na južnom Slovensku. O názory na dianie v poľnohospodárstve, špecifikách podnikania na pôde sme...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž