Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Akris® – flexibilný herbicídny prípravok, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Pestovaniu kukurice sa u nás venuje stále väčšia pozornosť. Je to jedno či je to kukurica na zrno, alebo na siláž. Je jedno či kukuricu pestujeme pre potravinárske účely, spracovateľský priemysel ako krmovinu, alebo energetickú plodinu. V každom prípade si kukurica vyžaduje veľkú pozornosť. Kukurica sa pestuje na celom území...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Nezanedbajte ošetrenie zemiakovej sadby

Zemiakovú sadbu je možné ošetriť proti niektorým chorobám, dokonca pred vločkovitosťou je možné zemiaky ochrániť len morením. V ponuke je aj množstvo biopreparátov. Na rozdiel od iných poľných plodín, v zemiakoch je veľký výber moridiel proti živočíšnym škodcom.

Kategórie: Rastlinná výroba

Morenie osiva repy

V morení osiva cukrovej repy nenastali zatiaľ žiadne zmeny a ešte stále je možnosť využívať okrem fungicídneho morenia aj morenie proti živočíšnym škodcom prípravkami na báze imidaclopridu, beta-cyfluthrinu alebo thiamethoxanu.

Kategórie: Rastlinná výroba

Príprava novej sezóny 2019 v plnom prúde

Už tradične v decembri 2018 pripravila spoločnosť KWS Semena, s. r. o. odborný seminár s nanajvýš aktuálnymi témami, zameranými na legislatívne zmeny zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, problematiku klimatickej zmeny a samozrejme predstavili novinky v portfóliu KWS pre nasledujúcu sezónu. Odborný seminár sa uskutočnil v Mojmírovciach, kam pozvali poľnohospodárov z...

Kategórie: Rastlinná výroba

Fómová hniloba na okrajoch listov

Ochrana repky proti chorobám

Výmera pestovanej repky olejky na Slovensku sa ostatné dva roky udržuje nad hranicou 150-tisíc hektárov. So zvýšenou intenzitou pestovania repky a skráteným intervalom striedania plodín sa vytvorili vhodné podmienky pre rozširovanie patogénov a škodcov, ktorí sa v minulosti v takej miere nevyskytovali. V skorom jarnom období je potrebné vykonať čím...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Rozlúčime sa so slovenskou zeleninou?

Slovenskí pestovatelia zeleniny vedia a chcú pestovať a predávať zeleninu. Konkurencia lacnej zeleniny zo štátov, ktoré výrazne podporujú svojich pestovateľov je však neúnosná. Naši pestovatelia nedokážu tejto produkcii konkurovať a vyrábať zeleninu v cenových reláciách prijateľných pre obchodníkov a spotrebiteľa. Zastúpenie slovenskej zeleniny na pultoch obchodných reťazcov je minimálne a...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Nové registrované odrody maku siateho

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na odrodovej komisii v januári tohto roku navrhol na registráciu nové odrody maku siateho (Papaver somniferum L.). Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii budú tieto odrody k dispozícii nielen pre pestovateľov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Kategórie: Rastlinná výroba