Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Inovatívne v regulácii burín v kukurici v sezóne 2021

Spoločnosť BASF prináša pre sezónu 2021 nový herbicíd proti burinám v kukurici, ktorý inovatívne rozširuje možnosti regulácie širokého spektra trávovitých a dvojklíčnolistových burín vrátane rezistentných populácií a karanténnych druhov. Flexibilné možnosti využitia prípravkov spoločnosti BASF predstavil jej zástupca Ing. Jozef Kakuta.

Kategórie: Rastlinná výroba

Morenie osiva cukrovej repy

Používanie moridiel na ochranu osiva proti živočíšnym škodcom a chorobám je obmedzené vo všetkých plodinách a v repe zvlášť. Ochrana rastlín sa presúva z priamych zásahov do nepriamej - preventívnej ochrany volením vhodných spôsobov obrábania pôdy a likvidácie burín, rotácie plodín, vyváženým hnojením a v neposlednom rade aj zavlažovaním. Mení...

Kategórie: Rastlinná výroba

Zmeny v morení osiva jarných olejnín

Jarné olejniny: repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú ohrozené pri vzchádzaní množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. V tomto roku nastali zmeny vo fungicídnom morení a pribudlo morenie proti škodcom vzchádzajúcich rastlín. Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb.

Kategórie: Rastlinná výroba

Herbicídne novinky pre ošetrenie obilnín v roku 2021

„Tolerancia burín proti herbicídom je prirodzenou vlastnosťou, avšak musíme sledovať za akých podmienok sa vyvíja, resp. zvyšuje. Riešenie rezistencie burín spočíva v prevencii, hlavne v striedaní účinných látok, rozšírení osevných postupov, kvalitnom spracovaní pôdy, požívaní odporúčaných dávok herbicídov a v hygiene poľa a techniky.“

Kategórie: Rastlinná výroba