Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v skúškach ÚKSÚP-u

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, navrhol na odrodovej komisii vo februári 2020 na registráciu novú odrodu maku siateho (Papaver somniferum L.) IS Morison. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd maku bude prínosom k dopestovaniu kvalitnej suroviny pre farmaceutický priemysel a využitie...

Kategórie: Rastlinná výroba

Moderné technológie pre zdravý vinohrad (I.)

Už tradične v historickom kaštieli v Oponiciach sa vo februári 2020 stretli pestovatelia viniča hroznorodého takmer z celého Slovenska. V centre pozornosti vinohradníckeho semináru, ktorý usporiadala spoločnosť RWA SLOVAKIA, bola problematika vápnenia pôd vo vinohradoch a riešenia ochrany viniča od renomovaných spoločností Bayer, BASF, Syngenta a ADAMA.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ochrana ozimných obilnín proti chorobám päty stebla

Aj napriek miernej zime, ktorá by mohla umožniť šírenie hubových ochorení na ozimných obilninách, sú porasty zdravé. Mierne zožlnutie ozimných jačmeňov je bežné, pšenice sú pekné zelené. Preto treba pristupovať k chorobám na obilninách lokálne a porasty fyzicky kontrolovať. Ak sa objavia príznaky, začína obdobie ošetrovania. Ktoré choroby a kedy...

Kategórie: Rastlinná výroba

Všestranné hybridy repky do rôznorodých podmienok

Program osív so zameraním sa na osivá repky olejky ozimnej odštartovali v spoločnosti BASF pred dvomi rokmi. Z hľadiska spoločnosti optimálnym riešením v súčasnosti je prepájanie prípravkov na ochranu rastlín a šľachtenia nových odrôd, resp. hybridov s cieľom dosahovať čo najvyššie úrody, popri efektívnosti a znižovaní nákladov na pestovanie. V...

Kategórie: Rastlinná výroba

Skúsenosti z praxe potvrdili očakávania

„Udržateľnosť poľnohospodárskej výroby je dôležitým faktorom v riadení modernej poľnohospodárskej spoločnosti. Posun ochrany z aplikácie na list k aplikácii na osivo, znamená, že nie je potrebné vykonávať dodatočný postrek fungicídom. Vďaka tomu môžu pestovatelia účinne využiť obmedzené zdroje.“

Kategórie: Rastlinná výroba

V komplexnej ochrane s novým štandardom morenia osiva

„Nové účinné látky využívané na ochranu osiva majú širšie spektrum účinku, pričom pokrokové moridlá dokážu udržať zdravý porast aj v skorých rastových fázach. Ďalšou vlastnosťou moderných účinných látok sú fyziologické efekty, ktoré sa prejavujú vo zvýšenej tvorbe biomasy, mohutnejšieho koreňového systému, v dĺžke koreňov, vyššou odolnosťou proti patogénom, atď.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Nový inovatívny fungicíd v ochrane obilnín

„Patogénne huby sú jednou z veľkých výziev, ktoré je potrebné riešiť. Cieľom komplexne založeného manažmentu ochrany plodín je účinne čeliť chorobám, ale aj škodcom a burinám,“ povedal v úvode Ing. Stanislav Malík z technického oddelenia spoločnosti BASF, počas odbornej konferencie koncom januára 2020 v Nitre.

Kategórie: Rastlinná výroba

Moderné technológie pre úspech na poli

Odborné konferencie spoločnosti BASF patria k najsledovanejším podujatiam v rámci ktorých každoročne predstavujú nové technológie a inovatívne prístupy v ochrane rastlín, tak potrebných v meniacich sa podmienkach prostredia, v kontexte enviromentálnych zmien, resp. cieľov novej SPP. V centre pozornosti boli tentoraz nové prípravky v segmente fungicídov a moridiel, taktiež ponuka...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pôda na jar a sejba kukurice siatej na zrno

Rok 2019 potvrdil skúsenosti poľnohospodárov z posledných rokov, že nastávajú zmeny v klimatických podmienkach, najmä v nerovnomernom rozložení zrážok počas vegetácie i teplotných pomerov. Preto by malo byť našou snahou uplatňovanie optimálnych technologických postupov pre zadržanie vlahy v pôdnom profile. Následné efektívne zabezpečenie hospodárenia so zadržanou vlahou bude kľúčom k...

Kategórie: Rastlinná výroba