Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Ako úspešne založiť porast pšenice letnej formy ozimnej

V súčasnom období dlhých suchých a teplých periód už od skorej jari, je hlavnou prednosťou ozimných obilnín využitie jesennej a zimnej vlahy počas dlhšej vegetačnej doby. Jednou z predností ozimín je aj ich vyššia produkčná schopnosť, v porovnaní s jarnými formami hustosiatych obilnín. Pšenica ozimná zabezpečuje aj primeraný pokryv pôdy...

Kategórie: Rastlinná výroba

Predstavili komplexne postavené technológie ochrany

Spoločnosť Syngenta na jubilejnom 10. ročníku Celoslovenských dní poľa v Seliciach predstavila ucelené technológie ochrany poľných plodín postavené na ťažiskových prípravkoch spoločnosti, ďalej v praxi etablované a nové odrody slnečnice a kukurice a hybridné jačmene HyvidoTM, v ktorých je priekopníkom vrátane technológie ich pestovania. ...

Kategórie: Rastlinná výroba

V ochrane rastlín s viacerými novinkami

V centre expozície spoločnosti Bayer na 10. ročníku Celoslovenských dní poľa v Seliciach boli viaceré novinky v oblasti herbicídnej a fungicídnej ochrany poľných, ale aj špeciálnych plodín, biologický prípravok Serenade ASO a insekticídny systém D-ACT s ambíciou nahradiť doteraz účinné riešenia, ktorým autorizácia skončila.

Kategórie: Rastlinná výroba

„Revylučné“ riešenia v ochrane rastlín

Spoločnosť BASF Slovensko na jubilejnom 10. ročníku Celoslovenských dní poľa v Seliciach, v rámci svojej expozície predstavila „revylučné“ riešenia v ochrane rastlín, v ktorej každoročne prináša nové účinné látky a prípravky posúvajúce úroveň ochrany proti škodlivým činiteľom prostredia v podmienkach klimatickej zmeny. ...

Kategórie: Rastlinná výroba

Komplexné riešenia šité na mieru

K tradičným účastníkom Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou patrí spoločnosť AM AGRO, ktorá na 10. ročníku tohto najväčšieho odborného podujatia na Slovensku predstavila varianty ochrany najdôležitejších poľných plodín – pšenice ozimnej, kukurice, cukrovej repy a slnečnice.

Kategórie: Rastlinná výroba

Kvalita osiva a produkčná schopnosť porastu

Osivo ovplyvňuje nielen produkčnú schopnosť porastu, ale aj kvalitu hospodárskej úrody. Použitie kvalitného osiva je predpokladom úspešnej ekonomiky pestovania všetkých poľných plodín. Kvalitu osív ovplyvňuje celý rad faktorov, medzi ktoré patrí odroda, prírodné podmienky, celková pestovateľská technológia, ale aj pozberové manipulácie, úpravy a podmienky skladovania osív. Parametre osiva ovplyvňuje množiteľ...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa repky v Sokolciach s novinkami

Na Dni poľa repky, ktorý sa uskutočnil 10. júna 2021 na pôde spoločnosti PD Sokolce, predstavila osivárska značka Pioneer Hi-Bred Slovensko, ktorá je súčasťou spoločnosti Corteva Agriscience, kompletný sortiment hybridov repky ozimnej vrátane viacerých perspektívnych noviniek. ...

Kategórie: Rastlinná výroba