Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Ošetrenie repky na jar

Počasie začiatkom marca skočilo z mrazov na vysoké denné teploty okolo 12°C a na porastoch repky sa ojedinele začal objavovať krytonos štvorzubý. Teploty však znovu klesli, to znamená že ošetrenie bude aktuálne až po novom oteplení na požadovanú teplotu.

Kategórie: Rastlinná výroba

Titan systém v ochrane repy s výnimočnou novinkou

Spoločnosť ADAMA pre nastávajúcu sezónu 2021 rozširuje svoje portfólio prípravkov o viaceré novinky. Najočakávanejšou z nich je absolútne nový herbicíd pre ešte účinnejšiu reguláciu burín v cukrovej repe. Okrem širokého komplexu vlastností, je príspevkom spoločnosti v rámci antirezistentnej stratégie boja proti burinám.

Kategórie: Rastlinná výroba

„Načúvať, poučiť sa, dodávať“

Tak znie nový slogan spoločnosti ADAMA s cieľom viac načúvať farmárom, v rámci vzájomnej interakcie poučiť sa a na základe toho dodávať prípravky a riešenia pre rozmanité problémy praxe. Odpovedá tomu aj portfólio spoločnosti, ktoré pre rok 2021 pozostáva z 55 prípravkov pre ochranu rastlín, pričom v nastávajúcej sezóne je...

Kategórie: Rastlinná výroba

Jarné riešenie na mieru

Stojíme na začiatku ďalšej poľnohospodárske sezóny. Bude isto plna výziev, ktoré sú často špecifické daným regiónom a oblasťou. Z roka na rok sú lokálne podmienky veľmi rôznorodé až takmer extrémne. Pestovatelia musia riešiť situáciu na každom poli individuálne. Každá lokalita vyžaduje špeciálny prístup a tým aj jedinečné riešenie, ideálne na...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

PŠENICA ( jar) + Agronóm č. 2 / 2021

Nachádzať nové riešenia a byť prispôsobivý. Počas uplynulej zimy sa u nás prejavovali výraznejšie teplotné výkyvy, pričom najnápadnejšie boli v poslednom zimnom mesiaci – februári. Po vpádoch arktického vzduchu boli hlavne vo vysokohorských polohách Slovenska zaznamenané rekordne nízke teploty vzduchu pod –20 °C, ktoré ku koncu februára vystriedali na daný...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Hnojenie a produkčná schopnosť plodín

Zloženie pôd sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou a premen1ivosťou. Je podmienené nielen zvetrávaním hornín a minerálov na danom stanovišti, ale aj spôsobom využívania a obsahom organickej hmoty. Pevná fáza pôdy sa formuje dlhodobým pôsobením celého radu pôdotvorných činiteľov. Minerálny podiel pôdy charakterizuje mineralogické, chemické a zrnitostné zloženie pôd a tvorí 95...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Priemyselné hnojivá v slovenskom poľnohospodárstve

Hnojenie patrí medzi významné agrotechnické opatrenia, najmä v období intenzifikácie, kedy priemyselné hnojivá predstavujú jednu z foriem živín prichádzajúcich do agroekosystému. Požiadavky rastlín na živiny sa navzájom odlišujú, pričom sú ovplyvnené aj ďalšími faktormi, ako napríklad: spôsobom obhospodarovania pôdy, pôdnym typom, klimatickými podmienkami.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa