Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter
Detail rastového vrcholu na začiatku steblovania

Regulácia porastu obilnín skoro na jar

Straty spôsobené možným poľahnutím porastu obilnín a znížením kvality zrna sú vždy niekoľkonásobne vyššie ako náklady vynaložené na aplikáciu regulátorov rastu. Riziko poliehania je ovplyvnené viacerými faktormi – citlivosťou odrody k poliehaniu, úrovňou dusíkatej výživy, hustotou porastu, pôdnymi podmienkami, priebehom počasia, množstvom a charakterom zrážok a ďalšími faktormi.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Hraboš poľný – nočná mora poľnohospodárov

V roku 2014 došlo v Trnavskom kraji k premnoženiu hraboša poľného (Microtus arvalis). Premnoženie spôsobilo veľké škody na poľnohospodárskych kultúrach a len na jeho likvidáciu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške približne 1 milión eur. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava na tento kalamitný stav zareagovala, nadviazaním spolupráce s Univerzitou...

Kategórie: Rastlinná výroba

„Správny impulz pre vašu úrodu“

„Registrácia fungicídneho prípravku Propulse® odštartovala v roku 2015 do repky a horčice, v roku 2019 do slnečnice, kukurice a maku s predpokladom, že bude registrovaný aj do ďalších plodín,“ uviedol Ing. Ján Hanuska zo spoločnosti Bayer k potenciálu prípravku Propulse, ktorý účinkuje proti širokému spektru patogénov.

Kategórie: Rastlinná výroba

„Veda pre lepší život – inovatívne v ochrane rastlín“

Tradičná odborná konferencia spoločnosti Bayer, ktorá sa uskutočnila v polovici januára 2019 v Nitre, patrí rozsahom a účasťou k najväčším podujatiam na Slovensku. Aj tentoraz priniesla témy zamerané na riziká spojené so zmenou klímy, na komplexné fungicídne ošetrenie obilnín, predovšetkým však boli predstavené nové produkty v segmente fungicídov a insekticídov,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Je čas na sledovanie škodcov na repke olejke?

Rekordy v teplotách, ktoré ako počúvame z rádií od meteorológov a tiež ich pociťujeme na vlastnej koži, nezobúdzajú k činnosti len ľudí, ale aj živočíchov. Posledné teplé noci a dni prebudili aj prvých škodcov na repke olejke a v teplejších regiónoch Slovenska sa začínajú objavovať na porastoch repky. Samozrejme, že...

Kategórie: Rastlinná výroba

Veľmi silne napadnutý pšeničný porast múčnatkou trávovou

Turbo silou proti múčnatke

Jar už klope na okná. Nastáva čas kontroly pestovateľských plôch s plánovaním prvých ošetrení. V obilninách, predovšetkým tam, kde je hlavným problém v T1 múčnatka, je nutné sa zamyslieť nad fungicídnym ošetrením. Ponúkame špecialistu na múčnatku. Efektívne ju zastaví svojim Stop-efektom a zároveň účinkuje na ďalšiu radu chorôb v pšenici...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Najpestovanejšie odrody jarného jačmeňa

Predstavenia odrôd sladovníckeho jačmeňa sa zhostil Ing. Radim Korhoň, šľachtiteľ spoločnosti LCEC z Hrubčíc (ČR). Ako prvú predstavil perspektívnu odrodu Overture s výberovou sladovníckou kvalitou, ktorá v posledných dvoch rokoch zaznamenala najväčší nárast v podiele na trhu.

Kategórie: Rastlinná výroba