Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Nezanedbajte morenie osiva strukovín

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálneho prípravku s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej...

Kategórie: Rastlinná výroba

Problémy odbytu verzus možnosti odbytu

„Slovenská aliancia moderného obchodu združuje takmer všetky významné obchodné reťazce pôsobiace v SR. Počet zamestnancov je bezmála 30 000 - po automobilovom priemysle je sektor obchodu druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Naše reťazce prevádzkujú 755 maloobchodných prevádzok a 6 veľkých obchodných stredísk.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku? (I.)

Pod týmto názvom sa v Mojmírovciach koncom novembra minulého roka uskutočnilo už tretie stretnutie pestovateľov zeleniny, ovocia, viniča a výrobcov vína, zástupcov obchodu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS), Ovocinárskej únie SR (OÚ SR) a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) s cieľom zhodnotiť...

Kategórie: Rastlinná výroba

Galleko® v porastoch jarného jačmeňa

Jarný jačmeň v minulom roku patril medzi plodiny, ktorých konečný výsledok prekonal počiatočné očakávania. Prvé odhady na začiatku roka očakávali zvýšenie úrod oproti roku 2018 (3,63 t/ha) v rozmedzí od 2,34 – 6,52% (zdroj: NPPC – VÚPOP Bratislava, 10.5.2019). Tieto predpovede odzrkadlili počiatočne nadpriemerne suché a teplé počasie v mesiacoch...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Novinky v portfóliu KWS pre sezónu 2020

"Výsledkom najnovšieho šľachtenia spoločnosti KWS sú hybridy kukurice, ktoré v zmenených podmienkach prostredia dokážu udržať úrody na terajšej úrovni. Prioritami šľachtenia spoločnosti aj naďalej ostáva výška a stabilita úrody, obsah škrobu, zdravotný stav, či odolnosť proti poľahnutiu. Čoraz dôležitejšia je priestorová a ročníková stabilita.“

Kategórie: Rastlinná výroba