Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Ošetrovanie kukurice proti vijačke, more a kukuričiarovi

Na konci 26. týždňa bola dosiahnutá suma efektívnych teplôt (SET) 360d° (denných stupňov Celzia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok víjačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Optimálny termín pre chemický zásah suma 550d°C ešte nebola dosiahnutá. Predpokladáme, že sa tak stane koncom 29. až začiatkom 30. týždňa, k čomu treba prispôsobiť začiatok ošetrovania....

Kategórie: Rastlinná výroba

Systémy zakladania porastov ozimných obilnín

Vízia dlhodobého vývoja Slovenskej republiky hovorí o tom, že poľnohospodárstvo bude dlhodobo výrazným faktorom, formujúcim udržateľný rozvoj vidieckeho priestoru a zabezpečujúcim hospodárenie so základnými prírodnými zdrojmi krajiny ako je pôda, voda, biodiverzita, kultúrna tvár krajiny a prostredie pre ekonomické, kultúrne a rekreačné aktivity človeka. Okrem toho, pre hospodársku a sociálnu...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Choroby cukrovej a kŕmnej repy sú na vzostupe

Teplo a vlhko sú hlavné predpoklady šírenia hubových ochorení repy. Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Tato polyfágna pôdna huba napadá predovšetkým cievne zväzky. Okrem cukrovej repy napadá hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Tento rok bola veľmi rozšírená v repke ozimnej.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ponuka repiek s komplexnými vlastnosťami

V centre expozície spoločnosti Bayer na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou boli hybridy repky značky Dekalb. Sú výsledkom cieleného šľachtenia zameraného nielen na zvýšenie odolnosti proti pukaniu šešúľ, ale aj na geneticky podmienenú odolnosť proti fómovej hnilobe (Rlm 7). Taktiež na vyššiu odolnosť vybraných hybridov proti nádorovitosti kapustovitých...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

S ponukou odrôd pšenice a jačmeňa

Celoslovenských dní poľa sa pravidelne zúčastňuje spoločnosť Agrotrade group spol. s r. o Rožňava zameraná na distribúciu a servis strojov, technológií a pesticídov zastrešujúcich poľnohospodárstvo, lesníctvo a komunálnu oblasť. Taktiež na výrobu, predaj a distribúciu slovenských farmárskych výrobkov v rámci krátkeho potravinárskeho reťazca FARMFOODS. Na 9. ročníku výstavy v rámci...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Na Celoslovenských dňoch poľa v premiére

Celoslovenských dní poľa sa po prvýkrát zúčastnila spoločnosť Axereal Slovakia. V premiére na 9. ročníku výstavy v Dvoroch nad Žitavou predstavila odrody vo viacerých plodinách ako je kukurica, sója, pšenica ozimná, sladovnícky jačmeň a hrach. Víziou spoločnosti je zvýšiť a trvalo udržiavať poľnohospodársku výrobu s prispením ku kvalite potravinárskych produktov.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba