Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Dámska jazda na topoľčianskom zámku

Existujú mužské a ženské povolania. Za ktoré sa považuje práca vinára? Súčasný pomer približne 70:30 síce hovorí v prospech mužov, no kvalitné víno dokážu rovnako dobre oceniť aj ženy. Raz do roka sa dokonca stáva, že dámy prevezmú pomyslené žezlo od svojich kolegov vinárov, aby v historických priestoroch Zámku Topoľčianky...

Kategórie: Rastlinná výroba, Spravodajstvo

Poučme sa z minulého roka

Ozimná pšenica patrí medzi plodiny s najväčšou pestovateľskou plochou, aj keď rentabilita jej pestovania ako v Čechách, tak aj na Slovensku výrazne kolíše. Napríklad v roku 2011 sa pohybovala na Slovensku na úrovni 32 %, v roku 2010 20 %, v roku 2009 dokonca v červených číslach. Relatívne dobré výnosy...

Kategórie: Rastlinná výroba

Zvyšovanie úrody a kvality cukrovej repy

Cukrová repa patrí medzi plodiny, ktorá má významné zastúpenie v osevnom postupe a jej pestovanie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Výsledky pestovania nie sú pozitívne a nedosahujú sa úrody porovnateľné s krajinami v EÚ. Problémy súvisia s nedostatkom vody v rozhodujúcich fázach vegetácie, intenzity vyrovnaného hnojenia a v niektorých prípadoch...

Kategórie: Rastlinná výroba

Efektívne pestovanie kukurice

Posledné dni nám pripomínali viac už letné počasie a niektorí zvedavci potupne začínajú uvažovať nad možnosťou sejby kukurice. Teplé počasie napovedá, že by sa tak mohlo udiať čoskoro, ale veľmi podstatné bude počkať si na optimálnu teplotu pôdy, ktorá by mala byť minimálne 8 – 12 oC.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ako pozitívne ovplyvniť hlavné úrodotvorné prvky?

Príchodom jari sa začali dlho očakávané práce na našich poliach. Prvoradé boli regeneračné hnojenia v porastoch repky a pšeníc, ktoré pri teplom vývoji zimy odčerpali značné množstvo živín z pôdy. Nasledujúce operácie v ochrane a výžive budú rozhodujúce pre ďalšie napredovanie porastov k dosiahnutiu vysokých a kvalitných úrod.

Kategórie: Rastlinná výroba

Na potulkách za dobrým vínom

Jedinou možnosťou slovenských vinárov a vinohradníkov, ako uspieť v konzervatívnych vodách vinárskeho trhu, je zamerať sa na kvalitu. Cestou výroby kvalitných odrodových vín sa vydalo aj VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo, podnik s dlhoročnou tradíciou a rokmi budovaným menom. Dvory nad Žitavou, kde podnik hospodári patrí do Južnoslovenskej, teda najteplejšej...

Kategórie: Rastlinná výroba

Hnojím, hnojíš, hnojíme

V týchto dňoch hnojí takmer celý poľnohospodársky svet. Suché počasie s jarnými teplotami umožnilo vstup do porastov aj v katastri územia Klasov v nitrianskom kraji, kde na výmera zhruba 260 hektárov hospodári spoločnosť A G F, spol. s.r.o.

Kategórie: Rastlinná výroba