Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Prečo použiť biostimuláciu na jeseň ?

V tomto termíne býva repka ozimná už vysiata na viac ako 80 % výmery. Teraz je situácia opačná. Daždivé počasie nedovolilo pripraviť pôdu a následne zasiať repku, a preto veľa pestovateľov čaká na vhodné počasie. So sejbou ešte nie je neskoro a porasty môžu vytvoriť dostatok listov a je predpoklad,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Všetko pod jednou strechou

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pôdohospodárstva (ÚKSÚP) v Bratislave je inštitúcia, ktorá má svoje nezastupiteľné miesta v agrosektore. Preto logicky nemohla chýbať ani na 41. ročníku výstavy Agrokomplex, kde sa prezentovala rovno na dvoch miestach.

Kategórie: Rastlinná výroba

Apelujú na prvenstvo

NITROPÉT SLOVAKIA s.r.o. so sídlom vo Veľkom Mederi je dcérskou spoločnosťou významného maďarského výrobcu umelých hnojív, firmy Nitrogénművek Zrt. Fabrika vyrába umelé hnojivá už vyše 80 rokov. Niektoré z nich sa za tú dobu aj vďaka Ing. Jurajovi Véghovi, konateľovi spoločnosti Nitropét Slovakia stali akýmsi pojmom aj medzi slovenskými pestovateľmi....

Kategórie: Rastlinná výroba

Vedia sa prispôsobiť

Spoločnosť AGROVARIA export-import spol. s.r.o. so sídlom v Štúrove v tomto roku prekročila brány nitrianskeho výstaviska už 21.krát. Kým meniaci sa charakter Agrokomplexu mnohých odradil, firma sa iba prispôsobila novodobému charakteru výstavy.

Kategórie: Rastlinná výroba

Dni poľa kukurice úspešne odštartované

S novým elánom a predsavzatiami, šesticou nových hybridov kukuríc a novou posilou do tímu vstupuje do predajnej sezóny 2014/15 spoločnosť Oseva Slovakia. Na prvom tohtoročnom Dni poľa kukurice v Marcelovej koncom augusta predstavila 30 hybridov pod značkou Oseva hybrids, pod ktorou sa skrýva práca šľachtiteľov z troch šľachtiteľských staníc –...

Kategórie: Rastlinná výroba

Múčna zmes

Múčna zmes na prípravu chleba a pečiva so zvýšeným obsahom vápnika predstavuje zmes mletého maku bielosemennej odrody, alebo odrody so svetlou alebo okrovou farbu semena a hladkej pšeničnej múky.

Kategórie: Rastlinná výroba

PS Karkulka

Ide o ozimnú pšenicu k potravinárskemu a kŕmnemu využitiu z dielne NPPC VÚRV, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša s purpurovým zafarbením zrna, spôsobené antokyanínmi v povrchovej vrstve zrna, zaregistrovanú na Slovensku v roku 2014.

Kategórie: Rastlinná výroba