Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Rôzne uhly pohľadov na tréning v oblasti ekologickej produkcie

Projekt Leonardo da Vinci – partnerstvá s názvom Rôzne uhly pohľadov na tréning v oblasti ekologickej produkcie (č. 13342 1013), financovaný komunitárnym fondom EÚ, bol schválený minulý rok v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Koordinátorom projektu je Adanské provinčné riaditeľstvo Ministerstva potravín, poľnohospodárstva a dobytku v Turecku. Partnermi sú Slovenská poľnohospodárska...

Kategórie: Rastlinná výroba

Inovácie pre prax

Zo štyroch hybridných odrôd a z rovnakého počtu línií si budú môcť pestovatelia v nadchádzajúcej sezóne vyberať z ponuky osív repky olejnej ozimnej spoločnosti Limagrain, ktorá sa na dni poľa zamerala na predstavenie svojich troch noviniek a dvoch nosných hybridov.

Kategórie: Rastlinná výroba

Predstavili portfólio hustosiatych obilnín

Svoje portfólio hustosiatych obilnín na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou predstavila aj spoločnosť Limagrain Central Europe Cereals. Najväčšiu silu má firma v sladovníckych jačmeňoch, ktoré na slovenskom trhu zaberajú okolo 60 – 62 %, ale v poslednej dobe rozširuje svoj záber aj o kvalitné odrody pšeníc.

Kategórie: Rastlinná výroba

Sila línií na trhu

Na Celoslovenské dni poľa spoločnosť Candor Trading prišla s ponukou repiek, ktoré sa podľa Kristíny Nagyovej dostávajú do popredia. Sú to overené hybridy a líniové odrody ako sú napríklad línia ES Alegria, ktorá si stále drží svoje miesto na trhu, novinka pre rok 2014 hybrid ES Lauren a Top novinka...

Kategórie: Rastlinná výroba