Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Pracovné stretnutie krajín Vyšehradskej skupiny

Počas posledných rokov sa na celom svete, vrátane Európskej únie, v podstatnej miere rozšírilo falšovanie a nezákonný obchod s prípravkami na ochranu rastlín. Tieto negatívne trendy a ich dosahy, ako aj boj voči nim, boli dôvodom pracovného stretnutia krajín Vyšehradskej skupiny (ďalej len „V4“), ktoré sa uskutočnilo dňa 22. októbra...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň nezvyčajných stretnutí

Spoločnosť Sumi Agro Czech v spolupráci s NPPC – VÚRV Piešťany v priebehu jesene už druhý krát v tomto roku pozvala širokú poľnohospodársku verejnosť do Boroviec. Cieľom bolo ukázať portfólio hybridov kukuríc a hlavne možnosti jesenného herbicídneho ošetrenia repky ozimnej.

Kategórie: Rastlinná výroba

Každú šancu treba využiť

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec vzniklo v roku 1976 zlúčením ďalších troch susedných poľnohospodárskych družstiev Pastuchov, Kľačany a Sasinkovo. Ide o družstvo, ktoré dobre fungovalo aj v minulosti a ktoré si svoju ekonomickú stabilitu, aj napriek ťažkej dobe zachováva aj dnes. Elimináciu podnikateľského rizika si totiž zabezpečuje pomerne širokou štruktúrou výroby.

Kategórie: Rastlinná výroba

Snažia sa zachovať dedičstvo našich otcov

V poľnohospodárstve neexistuje šablóna, ktorá by napovedala, ako správne hospodáriť. Rozhodnutie závisí predovšetkým od daných podmienok, v ktorých sa družstvo nachádza. Chotár Roľníckeho družstva v Plavnici leží v Prešovskom kraji v oblasti Levočských vrchov v doline potoka Šambronka. Podhorský ráz s kvalitným trávnym porastom predurčuje podnikateľský zámer družstva, kde nosným...

Kategórie: Rastlinná výroba

Najdôležitejšia je rentabilita

Spoločnosť Rapool Slovakia s.r.o, ktorá sa v Seliciach prezentovala 11 hybridmi kukuríc má podľa jej konateľky, Ing. Andrey Krkošovej za sebou ďalšiu výnimočnú sezónu. Úspešná kampaň repky ozimnej pokračovala rovnako úspešnou sezónou hustosiatych obilnín, zvlášť hybridných pšeníc.

Kategórie: Rastlinná výroba

Najväčší počet hybridov

Najväčší počet hybridov na Dni poľa kukurice v Seliciach predstavila spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovensko. Medzi 19 predstavenými hybridmi boli tri novinky P9721 (FAO 380), P9903 (FAO 400) a P0023 (FAO 420), ktoré sa podľa Ing. Mariana Bačiaka, nového regionálneho manažéra pre obchodné vzťahy spoločnosti Pioneer, vyberali podľa výkonu a vhodnosti...

Kategórie: Rastlinná výroba

Ukázali takmer celé portfólio

Desať zrnových hybridov a tri silážne kukurice zaradila do pokusov spoločnosť Monsanto. Podľa Ing. Mariána Ondrišeka materiály nevyberali podľa žiadneho kľúča. „Chceli sme, aby si prišli na svoje zákazníci z každého kúta Slovenska. Preto sme do pokusov zaradili hybridy od skupiny FAO 300 až po 460,“ prezradil.

Kategórie: Rastlinná výroba

Pribudli štyri novinky

Spoločnosť KWS Semena, s.r.o. je známa svojim vyrovnaným portfóliom zrnových, silážnych hybridov a hybridov na energetické účely. Orientácia v portfóliu je na základe komunikácie s odbornými poradcami KWS Semena, s.r.o. veľmi jednoduchá.

Kategórie: Rastlinná výroba