Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Pestovateľské technológie a ich význam pre prax

Pracovníci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby – Oddelenia pestovateľských systémov v Piešťanoch koncom uplynulého roka usporiadali v poradí už piatu vedeckú konferenciu, ktorá sa niesla v duchu hesla „ Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“. Cieľom bolo poukázať na problémy poľnohospodárskej praxe, možnosti ich...

Kategórie: Rastlinná výroba

Získať viac pri rozumnom hospodárení

Prvýkrát v histórii sa spojili spoločnosti LIMAGRAIN Central Europe SE oz Slovensko a LIMAGRAIN Central Europe Cereals, aby v predvianočnom čase predstavili pestovateľom svoju ponuku osív kukuríc, slnečníc a hustosiatych obilnín do sezóny 2015. Prednášky, ktoré dňa 4. decembra 2014 na odbornej konferencii v Nitre zazneli hovorili najmä o tom,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Vinohradnícky seminár o ekologickom pestovaní

Na Slovensku už druhým rokom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou a Slovenskou republikou prebieha projekt ISTERVIN Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča. Pri príležitosti končiaceho sa projektu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín, jeden z partnerov projektu usporiadala Vinohradnícky...

Kategórie: Rastlinná výroba

Komplexné riešenia do novej sezóny

Po roku sa kongresové centrum Inovatech v Sládkovičove opäť zaplnilo pestovateľmi, ktorí sem prišli s cieľom dozvedieť sa viac o novinkách spoločnosti Syngenta pre rok 2015. V poradí siedmy Zimný seminár ich priniesol hneď niekoľko. Hovorilo sa o kvalitatívnom posune, ktorý spoločnosť prináša do segmentu silážnych kukuríc pod názvom PowerCell...

Kategórie: Rastlinná výroba

Mak siaty – šanca pre rodinné farmy

Všetkým je dobre známe, že pri vykonávaní efektívnej rastlinnej prvovýroby je potrebné dodržiavať zásady správnej agronomickej praxe. Jednou z nich je aj striedanie plodín. V dnešnej dobe, keď sa osevné postupy na Slovensku zužujú na pestovanie 4 – 5 plodín, v dôsledku čoho dochádza k problémom pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti...

Kategórie: Rastlinná výroba

Biohnojivo, ktoré reprezentuje celé Slovensko

„Nie sme len výrobcami hnojív, my spracovávame živočíšny odpad do podoby ekologických hnojív,“ tvrdí Štefan Szöke, konateľ spoločnosti Rokosan. Značka Rokosan sa do povedomia slovenských pestovateľov dostala pred 18 rokmi. Najprv to boli sypké hnojivá z kopýt a rohov hovädzieho dobytka. Následne potom, čo firma musela obmedziť ich výrobu kvôli...

Kategórie: Rastlinná výroba

Rodinné farmy stredobodom záujmu

Na Slovensku momentálne pôsobí 24 463 fariem. Koľko z nich je rodinných? V porovnaní s typickými rodinnými farmami, aké môžeme vídať v Rakúsku či západnom Nemecku, je ich stále málo. Určitú obnovu by mohol priniesť rok 2014, ktorý FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) vyhlásil za Medzinárodný rok rodinných...

Kategórie: Rastlinná výroba

Vydarený verejný zber plný noviniek

V priebehu dvoch rokov uviedla spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovensko spol. s.r.o. na trh až 16 nových hybridov kukuríc. Toto číslo je predzvesťou toho, že prichádza nová generácia kukuríc, z ktorých osem predstavila koncom októbra na verejnom zbere, na pozemkoch poľnohospodárskeho družstva PD Sokolce....

Kategórie: Rastlinná výroba

Za kvalitu treba zabojovať

Spearhead International obhospodaruje viac ako 80-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy v Krajinách Európy ako Anglicko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko a Slovensko. Na Slovensku do koncernu tohto medzinárodného poľnohospodárskeho gigantu patria tri spoločnosti – Radar s.r.o. Poľnofarma Zbehy, Green Point, spol. s.r.o. a najnovšie aj Poľnohospodárske Družstvo Podhorany. Na čele trojice podnikov...

Kategórie: Rastlinná výroba