Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Ako ďalej v pestovaní obilnín?

Postavenie dnešného poľnohospodárstva nie je vôbec jednoduché. Ceny obilnín sú v ostatných rokoch na zaujímavej úrovni, preto sa pestovateľom oplatí zvyšovať intenzitu pestovania a tým samozrejme aj ich ziskovosť. Akými smermi sa bude uberať slovenské poľnohospodárstvo, konkrétne pestovanie obilnín a aké sú ďalšie možnosti zvýšenia ich úrod napovedalo sympózium spoločnosti...

Kategórie: Rastlinná výroba

Tekvice sú hitom nielen jesene

„Som dcéra poľnohospodárov z Malého Cetína,“ hovorí o sebe Alena Szőkeová. Spoznali sme sa na minuloročnom Agrokomplexe, kde predávala tekvicové jadierka. Klasické, aj bez šupky, všetko domácej výroby. V okolí Malého Cetína sa totiž rozprestierajú veľké tekvicové láne. A práve tu, neďaleko Nitry žijú Kozárovci, najväčší pestovatelia tekvíc na Slovensku....

Kategórie: Rastlinná výroba

Pôdna úrodnosť, základ pre vysoké úrody

Ekonomická situácia núti našich poľnohospodárov hľadať spôsoby, ako ušetriť čo najviac na vynaložených vstupov do pestovateľského procesu. Je však dôležité si uvedomiť, že iba úrodná pôda s dobrým obsahom prístupných živín je základom produktívneho potravinového systému a rentabilného hospodárenia každého pestovateľa. ...

Kategórie: Rastlinná výroba

Perspektívne plodiny pre rodinné farmy

Koncom minulého roka sme v Roľníckych novinách priniesli informáciu o odbornom seminári, ktorý vzhľadom na Medzinárodný rok rodinných fariem zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. Bol venovaný tradičným a novým možnostiam pre rodinné farmy, mladých farmárov a rodinným farmám ako šanci pre slovenský vidiek. Cieľom...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pioneer Hybridy Optimum® AQUAmax®

Hybridy Optimum® AQUAmax® sú výsledkom vedomého a odborného procesu šľachtenia DuPont Pioneer prebiehajúceho za posledné desaťročia. Kľúčovou súčasťou tejto práce bolo určiť tie špecifické vlastnosti, ktoré najviac ovplyvňujú výkon rastlín aj v obdobiach sužovaných suchom. Sú to: účinné využívanie vody, lepšie riadenie prieduchov, intenzívnejšia tvorba blizien, lepšia koncentrácia uhlíka a...

Kategórie: Rastlinná výroba

Mak siaty pre Slovensko

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS s.r.o. už niekoľko rokov organizuje seminár s názvom Mak siaty pre Slovensko. V tradičnom predvianočnom čase sa uskutočnil už šiesty ročník podujatia, na ktorom odzneli čiastkové výsledky končiaceho sa trojročného projektu APVV Popylysis, riešením ktorého...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pestovateľské technológie a ich význam pre prax

Pracovníci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby – Oddelenia pestovateľských systémov v Piešťanoch koncom uplynulého roka usporiadali v poradí už piatu vedeckú konferenciu, ktorá sa niesla v duchu hesla „ Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“. Cieľom bolo poukázať na problémy poľnohospodárskej praxe, možnosti ich...

Kategórie: Rastlinná výroba