Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Štrnásty krát o cukrovej repe

Posledný májový týždeň sa uskutočnil tradičný Repný deň, ktorý v spolupráci s PD Devio Nové Sady usporiadala spoločnosť Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá. Štrnásty ročník podujatia však tradične svojim príhovorom neotváral Ing. Ivan Oravec, ale nový predseda družstva Ing. Igor Jakubička.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ako podporiť dobré založenie porastu na jeseň?

Dobré založenie porastu a jeho ďalší vývoj ovplyvňuje veľa faktorov od spôsobu obrábania pôdy, udržania vody v pôde, hnojenia, predplodiny, ale hlavne morenia osiva. Využívanie biostimulátorov pri morení sa stáva súčasťou technológie pestovania obilnín po vzore z iných krajín. Prídavok biostimulátora do morenia má veľký význam pri intenzifikácii pestovania pri...

Kategórie: Rastlinná výroba

Výživa, ochrana a biostimulácia viniča

Vinič hroznorodý je prastará kultúra, ktorá má na Slovensku dlhodobú tradíciu a význam. Jednotlivé vinohradnícke regióny sa typicky prenášajú aj do finálneho produktu – vína. Podpora slovenského vinohradníctva a vinárstva je prioritou číslo jedna a v rámci zachovania a zvyšovania plôch viniča je potrebné produkovať víno vysokej kvality. Toto je...

Kategórie: Rastlinná výroba

Repky, ktoré prinášajú zisk

Tie tohtoročné nie sú ani pozbierané, no sezóna repiek 2014/2015 už klope na dvere. Preto sa spoločnosť Limagrain Central Europe S.E., v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a spoločnosťou BASF Slovensko rozhodla usporiadať seminár venovaný repkám, ktoré prinášajú zisk.

Kategórie: Rastlinná výroba

Očová : Dvadsať rokov histórie

S blížiacim sa termínom Dňa poľa krmovín a vzhľadom na vtedajší aktuálny priebeh počasia sa organizátori zo Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR – AGRION a ich partneri z Poľnohospodárskeho družstva Očová a Technickej fakulty SPU Nitra právom obávali, či sa nezopakuje minuloročný mokrý variant Dňa poľa, ku ktorému boli...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Rastlinná výroba, Spravodajstvo

Prečo pestovať hybridné jačmene?

Na zimnej konferencii spoločnosti Syngenta Slovakia s.r.o v Nitre a v Košiciach zaznela informácia, že po Nemecku, Poľsku, Anglicku, Francúzsku a Českej republika, Syngenta v tomto roku prináša svoju najväčšiu novinku – hybridné jačmene aj na Slovensko. Počuté informácie, čo je Hyvido, ako ho pestovať, aké má výhody si mohli...

Kategórie: Rastlinná výroba

Repky sa predviedli v plnej kráse

Včera sa na poliach PPD Prašice uskutočnil deň poľa repky ozimnej, na ktorej osivárske spoločnosti predstavili dokopy 33 materiálov. Podľa predsedu družstva, Ing. Jozefa Urminského, firmy do pokusov zaradili svoje najprogresívnejšie a najperspektívnejšie odrody a hybridy.

Kategórie: Rastlinná výroba

Kvalitná a vysoká úroda obilnín

Na celom území sú porasty ozimnej pšenice v dobrom stave a je predpoklad vysokých úrod. Je potrebné si však uvedomiť, že zo zvyšovaním úrody a pri nedostatočnej výžive dusíkom sa znižuje kvalita výslednej produkcie, čo v konečnom hodnotení má vplyv na ekonomiku pestovania. Obdobná situácia je pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Verný jednej značke

Kľúčovec je dedinka ležiaca pri slovensko-maďarských hraniciach v dunajskostredskom okrese. Či pôjdete od Čičova, Čiližskej Radvane alebo Medvedova, dostanete sa do nej iba cez most. V tejto oblasti, s vysokou hladinou podzemnej vody hospodári SHR Ladislav Nagy. Hoci v dôsledku klimatických zmien jej hladina za posledné roky klesla, pán Nagy...

Kategórie: Rastlinná výroba