Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Fungicídna ochrana klasov obilnín

Suchá jar v tomto roku obmedzila výskyt chorôb na obilninách, zatiaľ nebolo treba ošetrovať. Ochrániť klas a zástavové listy je však dôležité. Obava zo šírenia hrdzí a fuzarióz je dôvodom na použitie fungicídov. Obilniny prechádzajú do fázy klasenia. Posledný termín ošetrenia obilnín T3 je konkrétne zameraný na ochranu klasov a...

Kategórie: Rastlinná výroba

Choroby strukovín sú na vzostupe

Suché počasie neprialo rozvoju hubových chorôb na poľných plodinách. Mierne zrážky v posledných dňoch a následne teplé počasie však môžu spôsobiť, že sa choroby lokálne rozšíria. Vždy je však zásadou dôkladne porasty prehliadnuť a k ošetreniu fungicídmi pristúpiť až v odôvodnených prípadoch.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ako proti škodcom na porastoch strukovín

Strukoviny, najmä hrach, dostali zabrať počas dlhotrvajúceho sucha. Ojedinelé výpadky rastlín a žltnutie porastov je následkom striedania teplôt a sucha. Na krčkoch rastlín vidieť praskliny infikované pôdnymi hubami. Rastliny sa z toho dostanú po ustálení teplôt a potrebných zrážkach. Celkovo sú porasty v dobrej kondícii. Zo škodcov nevidieť žiadnych a...

Kategórie: Rastlinná výroba

Medziplodiny v kontexte s vývojom pestovateľských systémov

„Prínosy medziplodín v meniacich sa pôdno-klimatických podmienkach sú viaceré. Okrem toho, že sú zdrojom organickej hmoty, stabilizujú energetickú bilanciu pestovateľských systémov (fixácia slnečného žiarenia). Ide tiež o opätovnú fixáciu oxidu uhličitého do fytomasy a zdroj energie pri jej rozklade. Medziplodiny obmedzujú prehrievanie krajiny v meziporastovom období. Podieľajú sa tak na...

Kategórie: Rastlinná výroba

S podporou porastov už od začiatku k vysokým a kvalitným úrodám

Témy jarného odborného seminára spoločnosti EGT system spol. s r.o., usporiadaného v Podháskej, boli zamerané na predstavenie osvedčených produktov pre výživu a stimuláciu rastlín, na spôsoby starostlivosti o porasty v nepriaznivých podmienkach. Taktiež zaujala problematika funkcie medziplodín a pomocných plodín v kontexte s vývojom pestovateľských systémov. ...

Kategórie: Rastlinná výroba