Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Deň poľa zameraný na repky a ochranu kukurice

Deň poľa zameraný na predstavenie osvedčených, najmä však nových hybridov repky z najnovšieho šľachtenia spoločnosti KWS sa tradične uskutočnil v spolupráci a na pôde PD Kozárovce. V tomto roku aj v spolupráci so slovenskou spoločnosťou AM AGRO, ktorá predstavila varianty ochrany kukurice proti burinám.

Kategórie: Rastlinná výroba

Špecifiká preemergentnej aplikácie herbicídov

Pri realizácii herbicídnej ochrany musíme mať na zreteli, že nie je možné buriny odstrániť jednou aplikáciu. Mnohokrát nestačí ani niekoľkoročná prax a buriny v porastoch vedia potrápiť aj najskúsenejších pestovateľov. Neexistuje žiadny účinný prípravok, ktorý by zlikvidoval všetky buriny naraz. Prípravky na reguláciu burín treba voliť na základe ich sezónneho...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Možnosti regulácie burín v ozimnej repke v závislosti od podmienok prostredia

Buriny sa dnes šíria mnohými cestami, napríklad osivom, výmrvom, alebo nesprávnym spracovaním pôdy. Pestovatelia s ich likvidáciou majú spojené nemalé náklady. Cieľom aplikácie herbicídov používaných v ozimnej repke na jeseň, je čo nejefektívnejšie eliminovať buriny pri prijateľných nákladoch. V ozimnej repke je možné použiť celý rad herbicídnych prípravkov. Herbicídy je...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Ošetrenie pôdy po zbere obilnín, repky a strukovín

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne karcinogénny pre človeka. Používajme preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické...

Kategórie: Rastlinná výroba

Dni poľa LG s ponukou noviniek

Cieľom poľných prezentácií obilnín spoločnosti Limagrain Central Europe Cereals bolo predstaviť osvedčené, ale predovšetkým nové odrody sladovníckeho jačmeňa a pšenice ozimnej, ktoré vzišli najmä z českého, holandského a anglického šľachtenia s vhodnosťou pre podmienky strednej Európy. Dve z podujatí sa uskutočnili v spolupráci a na poliach PD Mojmírovce a Agromarkt-Nýrovce,...

Kategórie: Rastlinná výroba