Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou!

Obilniny si vyžadujú nielen dobre zvládnutú problematiku odrodovej skladby, výživy, predplodiny, ale v neposlednom rade aj kvalitnú ochranu proti rozhodujúcim hubovým chorobám, pre dosiahnutie vysokej úrody. Napadnutie porastu hubovou chorobou má výrazný vplyv na redukcii úrodového potenciálu a znižovaní asimilačnej plochy listov. Bez kvalitného fungicídu Vám porast uschne skôr ako...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

3 Ideálny termín pre aplikáciu Cerone

Regulácia obilnín proti poľahnutiu

Regulácia porastov hustosiatych obilnín patrí medzi základné opatrenia intenzívnych technológii pestovania pričom maximalizuje využitie úrodového potenciálu odrôd. Najmä pozemky s väčšou hustotou rastlín a vyššou úrovňou dusíkatého hnojenia vyžadujú veľkú pozornosť z pohľadu regulácie výšky a spevnenia stebla rastlín. V prípade nezvládnutia tohto kroku sa prakticky znehodnotia predošlé i nasledujúce...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

V ochrane viniča rozhoduje najmä prevencia

Riešenia ochrany viniča hroznorodého proti chorobám a škodcom predstavila na vinohradníckom seminári v Oponiciach spoločnosť ADAMA. „Základom stratégie ochrany viniča je účinná látka folpet, ktorá zasahuje patogéna na viacerých miestach súčasne, čo minimalizuje vyselektovanie jeho rezistentných kmeňov. Silnou stránkou je vysoká účinnosť proti peronospóre, bielej hnilobe a čiernej škvrnitosti s...

Kategórie: Rastlinná výroba

Moderné technológie pre zdravý vinohrad

Vo februári 2019 sa v historickom kaštieli v Oponiciach stretli pestovatelia viniča hroznorodého zo západného a stredného Slovenska. V centre pozornosti vinohradníckeho semináru, ktorý usporiadala spoločnosť RWA SLOVAKIA, bola problematika vápnenia pôd vo vinohradoch a riešenia ochrany viniča od renomovaných spoločností Bayer, BASF a ADAMA.

Kategórie: Rastlinná výroba