Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

V komplexnej ochrane s novým štandardom morenia osiva

„Nové účinné látky využívané na ochranu osiva majú širšie spektrum účinku, pričom pokrokové moridlá dokážu udržať zdravý porast aj v skorých rastových fázach. Ďalšou vlastnosťou moderných účinných látok sú fyziologické efekty, ktoré sa prejavujú vo zvýšenej tvorbe biomasy, mohutnejšieho koreňového systému, v dĺžke koreňov, vyššou odolnosťou proti patogénom, atď.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Nový inovatívny fungicíd v ochrane obilnín

„Patogénne huby sú jednou z veľkých výziev, ktoré je potrebné riešiť. Cieľom komplexne založeného manažmentu ochrany plodín je účinne čeliť chorobám, ale aj škodcom a burinám,“ povedal v úvode Ing. Stanislav Malík z technického oddelenia spoločnosti BASF, počas odbornej konferencie koncom januára 2020 v Nitre.

Kategórie: Rastlinná výroba

Moderné technológie pre úspech na poli

Odborné konferencie spoločnosti BASF patria k najsledovanejším podujatiam v rámci ktorých každoročne predstavujú nové technológie a inovatívne prístupy v ochrane rastlín, tak potrebných v meniacich sa podmienkach prostredia, v kontexte enviromentálnych zmien, resp. cieľov novej SPP. V centre pozornosti boli tentoraz nové prípravky v segmente fungicídov a moridiel, taktiež ponuka...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pôda na jar a sejba kukurice siatej na zrno

Rok 2019 potvrdil skúsenosti poľnohospodárov z posledných rokov, že nastávajú zmeny v klimatických podmienkach, najmä v nerovnomernom rozložení zrážok počas vegetácie i teplotných pomerov. Preto by malo byť našou snahou uplatňovanie optimálnych technologických postupov pre zadržanie vlahy v pôdnom profile. Následné efektívne zabezpečenie hospodárenia so zadržanou vlahou bude kľúčom k...

Kategórie: Rastlinná výroba

Buriny v kukurici s nami bez šance

V minulej sezóne sa opäť prejavila rôznorodosť počasie a priebeh jari spôsobil pestovateľom kukurice nemalé problémy kvôli veľmi chladnému a suchému počasiu. Táto kombinácia sa prejavila predovšetkým v nižšej účinnosti niektorých herbicídov s horšími zmáčadlami, ktoré jednoducho neboli dostatočne spoľahlivé v podmienkach, ktoré nastali.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Regenerácia a regulácia repky ozimnej

Repky vchádzali do zimy pekné, zelené, teraz sú porasty fialové a bude potrebné ich nielen vyživiť ale aj stimulovať. Stimulácia repky začína jej predlžovacím rastom. Počasie je v tomto období nestabilné, teploty kolíšu, preto treba posudzovať každý porast jednotlivo a prispôsobiť sa vývoju repky a počasiu.

Kategórie: Rastlinná výroba