Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Perspektívy pestovania sladovníckeho jačmeňa

„V posledných rokoch výroba alkoholického piva na Slovensku klesá, dnes je na úrovni dvoch miliónov hektolitrov ročne. Je to spôsobené viacerými faktormi. Spotrebitelia menia svoje návyky, napr. zvyšuje sa spotreba nealkoholických nápojov a nealkoholických pív. Celková výroba piva v SR – alkoholického, nealkoholického a radlerov dosahuje 3 186 000 hektolitrov...

Kategórie: Rastlinná výroba

Jačmeň jarný – najvýznamnejšia jarná obilnina

Jačmeň siaty jarný je vysoko produktívna plodina. Za pomerne krátke vegetačné obdobie 95 – 120 dní dokáže vytvoriť veľké množstvo kvalitnej organickej hmoty. Pestovanie najmä sladovníckeho jačmeňa má významné prednosti aj z agrotechnického hľadiska. Predovšetkým vzhľadom na krátke vegetačné obdobie zavčasu uvoľňuje pôdu, na ktorej možno potom ešte získať strniskové...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Morenie osiva jarnej pšenice

Preventívnu ochranu porastov treba zamerať na výber geneticky odolných odrôd, striedanie plodín, tak aby na tom istom pozemku boli obilniny najviac raz za tri roky, likvidáciu výmrvu obilnín a dodržiavania optimálnej vzdialenosti od jednotlivých plôch osiatych obilninami, používanie zdravého certifikovaného a moreného osiva, počas vegetácie pravidelné hodnotenie porastu a rýchle...

Kategórie: Rastlinná výroba

Jarný jačmeň a pšenica a rôzne technológie obrábania pôdy

Podľa viacerých odborníkov poľnohospodárstvo Slovenska malo, má a vzhľadom na vidiecky charakter našej krajiny, bude mať stále významný podiel na rozvoji vidieka. Plní dôležité úlohy pri zaisťovaní výživy obyvateľstva a udržiava aj kultúrny ráz krajiny. Stále viac sa však ukazuje, že v budúcom období budú klimatické podmienky a vlastnosti pôdy...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Ponuka odrôd hustosiatych obilnín pre sezónu 2020

„V jačmeni jarnom aj naďalej pretrváva zložitá situácia, pestovateľské plochy klesajú najmä pre náročnosť dopestovať komoditu s požadovanými sladovníckymi parametrami. Avšak jačmeň je stále zaujímavá plodina, aj z hľadiska vstupov, ktoré nie sú až také vysoké, je tu však riziko vplyvu počasia, ktoré je nevyspytateľné.“

Kategórie: Rastlinná výroba

V centre pozornosti príprava nasledujúcej sezóny

Záver roka 2019 patril odbornej konferencii spoločnosti RWA SLOVAKIA, ktorá sa uskutočnila v Nitre. V centre pozornosti bolo zhodnotenie uplynulej sezóny, ale hlavne príprava tej nasledujúcej. Hosťom podujatia predstavili viaceré novinky, ktoré sú výsledkom najnovšieho šľachtenia zameraného nielen na úrodu, ale aj stabilitu v rôznorodých podmienkach prostredia.

Kategórie: Rastlinná výroba

Téma vedeckej kaviarne: „Počasie a jeho extrémy“

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave tradične zorganizovali vedeckú kaviareň pod názvom „Veda v CENTRE“. Jej hosťom bol Mgr. Pavol Beránek, meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej SHMÚ)...

Kategórie: Rastlinná výroba