Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Herbicídne novinky pre ošetrenie obilnín v roku 2021

„Tolerancia burín proti herbicídom je prirodzenou vlastnosťou, avšak musíme sledovať za akých podmienok sa vyvíja, resp. zvyšuje. Riešenie rezistencie burín spočíva v prevencii, hlavne v striedaní účinných látok, rozšírení osevných postupov, kvalitnom spracovaní pôdy, požívaní odporúčaných dávok herbicídov a v hygiene poľa a techniky.“

Kategórie: Rastlinná výroba

Ošetrite svoje porasty včas

Metlička obyčajná (Apera spica-venti) je jednou z najzávažnejších trávovitých burín strednej Európy. Vďaka zmenám v spracovaní pôdy a uprednostňovaní bezorebnej technológie, zúženiu osevného postupu a vyššiemu zastúpeniu obilnín v osevnom postupe dochádza k zvýšenému výskytu metličky obyčajnej, a to z hľadiska miery zaburinenia, tak aj rozšírenia.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Inovácie pre vyššiu úroveň ochrany poľných plodín

Tradičná odborná konferencia spoločnosti Bayer, ktorá sa tentoraz z dôvodu pandemickej situácie uskutočnila v online priestore internetu, priniesla témy zamerané na komplexnú ochranu obilnín, repky a kukurice, predovšetkým však boli predstavené nové systémy ošetrenia pod názvom D-ACT a Acceleron Seed Aplied Solutions, ktoré budú uvedené na trh v nadchádzajúcej sezóne....

Kategórie: Rastlinná výroba

Postavenie organizácií výrobcov dnes a po reforme SPP

„Na úrovni Európskeho parlamentu a Európskej rady sú najdôležitejšie tri nariadenia: Nariadenie o Strategických plánoch SPP, Nariadenie o spoločnej organizácii trhu a Horizontálne nariadenie, ktoré zahŕňa financovanie, riadenie a monitoring SPP. Slovensko má tri povinné sektory: ovocie a zelenina, víno a včelárstvo. Čo je však odlišné v porovnaní so súčasnosťou,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Nad paradajkovými značkami sa zmráka

Obraz Žitného Ostrova, z ktorého kedysi prúdili kamióny plné čerstvej zeleniny do všetkých kútov krajiny, istý čas existuje už len v dávnych spomienkach ľudí. Pamätám sa na búrlivú debatu na nitrianskom Agroinštitúte, kde som ako mladý 25-ročný chlapec naivne vyzradil svoj sen o rozbehnutí pestovania paradajok a o oživení žitnoostrovského...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa