Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Deň poľa kukurice v Želiezovciach I.

Až 70 hybridov kukurice si bolo možné prezrieť v rámci dňa poľa kukurice, ktorý v septembri 2021 zorganizovala Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice v spolupráci so skúšobnou stanicou ÚKSÚP-u v Želiezovciach. Cieľom podujatia bolo predstaviť tie najlepšie materiály z ponuky 14 renomovaných osivárskych spoločností.

Kategórie: Rastlinná výroba

„Žijeme v nádeji, že sa konečne odrazíme od dna“

„Ovocinárstvo nebude problémom u nás vtedy, keď využijeme našu úroveň poznania, ktorú si musíme neustále zvyšovať a ak dokážeme eliminovať negatívne faktory. Vtedy budeme mať šancu nadýchnuť sa. Ovocinárstvo na Slovensku si dlhodobo drží moderný trend pestovania, ktorý je vo vyspelých krajinách EÚ. Na Slovensku evidujeme takmer 6 500 hektárov...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Pestovanie medziplodín v trhovo zameraných osevných postupoch

Výber pestovaných plodín je v súčasnosti orientovaný predovšetkým na tie druhy, ktoré sú v podstate každým rokom dobre predajné za relatívne stabilné ceny. Spektrum plodín, ktoré vyhovujú trhovej orientácii rastlinnej výroby zahŕňa predovšetkým hustosiate obilniny, kukuricu na zrno a olejniny. Ich pestovanie podporujú ešte aj určité agrotechnické prednosti, ako je...

Kategórie: Rastlinná výroba

NPPC – VURV Piešťany – prínosy výskumu pre prax

Napriek tomu, že od Celoslovenských dní poľa, ktorých desiaty ročník sa uskutočnil v Seliciach, uplynulo niekoľko mesiacov, chceme Vám predstaviť tradičného spoluorganizátora tohto najväčšieho odborného podujatia na Slovensku zameraného na poľnohospodársku prvovýrobu, ktorým je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. O projektovej činnosti, výskume...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Pýr predĺžený – vysokoprodukčná energetická plodina

Rozhodnutie o pestovaní energetických plodín vždy vyžaduje zrelú úvahu. K energetickým plodinám, kde bežne existujúce či ľahko dostupné mechanizačné prostriedky pre zvládnutie pestovania by takúto voľbu mali zvyčajne skôr iba uľahčovať, patrí pýr predĺžený - Elymus elongata (Host) Run. Ide o energetickú trávu s vysokým produkčným potenciálom a hospodársky viacstrannou...

Kategórie: Rastlinná výroba

Špecifiká zberu slnečnice ročnej

Olejnaté plodiny majú v našom poľnohospodárstve trvale významné postavenie. Záujem o repkové a slnečnicové semená je nielen zo strany tukového priemyslu, ale aj z technických odvetví. Rastlinné oleje sú potrebné pri výrobe kozmetiky, vo farmácii, pri spracovaní náterových a impregnačné hmôt, čistiacich prostriedkov. Svoje uplatnenie majú aj v textilnom a...

Kategórie: Rastlinná výroba

Dozrievanie, zber a pozberová úprava slnečnice

V systéme poľnohospodárstva Slovenskej republiky majú olejniny všeobecne významné postavenie pre ich mnohostranné využitie. Pretrvávajúci záujem o olejnaté semená, najmä o repkové a slnečnicové je nielen zo strany tukového priemyslu, ale ide aj o využitie v iných technických odvetviach, pričom významnú úlohu v tom zohráva práve slnečnica ročná. Vo svete...

Kategórie: Rastlinná výroba