Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Ošetrenie repky fungicídmi počas kvitnutia

Počasie je tento rok veľmi premenlivé, čo však nevylučuje napadnutie repky chorobami v čase kvitnutia. Každoročne sa mení spektrum povolených fungicídov, pribúdajú alebo končia účinné látky. Znovu upozorňujem na ich použitie len v odôvodnených prípadoch. Všetky tieto fungicídy sa totiž vyznačujú značnou toxicitou na ľudský organizmus, spôsobujú genetické poruchy, alergické...

Kategórie: Rastlinná výroba

Nové odrody horčice bielej

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii v marci 2021 registráciu nových odrôd horčice bielej (Sinapis alba L.) Olga a Otava. Tieto novinky v sortimente registrovaných odrôd horčice bielej budú prínosom pre dopestovanie kvalitného semena na potravinárske účely a...

Kategórie: Rastlinná výroba

Registrácia novej odrody maku siateho

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii v marci 2021 registráciu novej odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) Sedan. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd maku bude prínosom k dopestovaniu kvalitného semena pre potravinársky priemysel.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ozimné plodiny vyžadujú našu pozornosť

Množstvo zrážok už na jeseň spôsobilo veľké problémy pri zakladaní porastov repky olejky a tiež porastov ozimných obilnín. Nasledovala teplá zima a plodiny ešte začiatkom januára vegetovali. Pokračovalo krátke chladné obdobie, v niektorých lokalitách s dlhšie trvajúcou snehovou pokrývkou. Nasledovali veľké výkyvy v teplotách, čo rozhodne neprispelo k priaznivému vývoju...

Kategórie: Rastlinná výroba

Komplexný systém ochrany viniča

Spoločnosť Bayer v rámci on-line konferencie predstavila ucelenú technológiu ochrany viniča proti chorobám postavenú na osvedčených a nových fungicídoch - Luna® Max a Prosper® TEC, taktiež ochranu proti škodcom rozšírenú o nový insekticíd Sivanto® prime proti cikádkam.

Kategórie: Rastlinná výroba

Možnosti kombinovanej ochrany viniča proti múčnatke

„Posledné roky sú klimaticky priaznivé pre rozvoj múčnatky na viniči, pre výskyt dlhších periód sucha a tepla kombinovaných s intenzívnymi zrážkami. Zo základných parametrov sú rozhodujúce teplotné pomery, vlhkostné pomery, pomer starších a mladších listov - sú citlivejšie pre napadnutie múčnatkou, vo vzťahu pre zaistenie optimálnych podmienok pre dozrievanie hrozna....

Kategórie: Rastlinná výroba

Výskyt septorióz na ozimných obilninách

Na ozimných obilninách sa vyskytujú dve hospodársky významné septoriózy. Z nich septorióza pšenice (Mycosphaerella graminicola anamorfa Septoria tritici) napáda iba listy, a septorióza plevová (Phaeosphaeria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum) napáda všetky nadzemné časti rastlín. Hostiteľskými rastlinami sú pšenica, raž a niektoré trávy.

Kategórie: Rastlinná výroba