Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Zber slnečnice v kontexte minulosti, súčasnosti a budúcnosti

Význam olejnín spočíva najmä v tom, že umožňujú priamo a rýchlejšie získať dvojnásobné množstvo tuku z jednotky plochy v porovnaní so živočíšnou výrobou. V plodoch, semenách, resp. iných častiach rastliny kumulujú lipidy v takom množstve, že je rentabilné ich získavať lisovaním alebo extrakciou. Získané oleje sú využívané v odvetviach potravinárskeho,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Kvalitný zber slnečnice ročnej – finále celoročného pestovateľského úsilia

Význam slnečnice spočíva predovšetkým v získavaní vysoko kvalitného, hodnotného oleja, využívaného na potravinárske a technické účely. Hlavným produktom pri pestovaní slnečnice sú nažky, ktoré obsahujú olej vyznačujúci sa výbornými dietetickými vlastnosťami. Úžitok z pestovania slnečnice však môže byť širší. Slnečnica sa môže pestovať aj ako kŕmna plodina, alebo aj ako...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Pšenica špaldová má výnimočné postavenie medzi pšenicami

Osobitou - staro novou plodinou medzi pestovanými druhmi pšenice s výnimočným miestom patrí pšenici špaldovej Triticum spelta L, ľudovo nazývanej tenkeľ - rôznymi prekladmi pravdepodobne nie celkom presne identifikovanej biblickej obilnine “kussemeth”. Ide o historický druh jednej z plevnatých pšeníc, ktorý sa v minulosti považoval za menej hodnotný a podľa...

Kategórie: Rastlinná výroba

Význam mikroelementov vo výžive rastlín

Rastliny okrem prvkov, ktoré prijímajú vo väčších množstvách (v kg až desiatkach kg z jedného hektára), potrebujú prvky, ktoré prijímajú v malých množstvách (v desiatkach až stovkách gramov z jedného hektára). Z tohto dôvodu sa tiež v poľnohospodárskej terminológii nazývajú mikroelementy alebo stopové prvky.

Kategórie: Rastlinná výroba

Caryx® – Voľba číslo jedna v regulácii a ochrane repky

Caryx® od BASF je najviac používaným riešením pre jesenné ošetrenie a morforeguláciu repky na Slovensku. Obsahuje dve optimálne vyvážené účinné látky metconazole a mepiquat-chlorid, ktoré zabezpečujú dokonalé zastavenie apikálnej dominancie, súčasne podporujú vznik púčikov výnosotvorných vetiev, zosilňujú koreňový kŕčok a napomáhajú zvyšovať objem koreňovej hmoty. Tento článok vám odpovie na...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

NPPC – VÚRV Piešťany na CDP 2020 s rozsiahlou expozíciou

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (ďalej NPPC – VÚRV) na 9. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou v rámci svojej expozície predstavil odrody hustosiatych obilnín a maku siateho, taktiež medzinárodné a národné projekty a výskumné úlohy ako aj projekty cezhraničnej spolupráce,...

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Význam jesennej regulácie burín umocňuje mierna zima

Včasná regulácia burín po zasiatí ozimín je nevyhnutnou súčasťou pestovateľskej technológie. Buriny vyskytujúce sa v ozimných obilninách konkurujú už od včasnej jesene, v podstate ihneď v priebehu vzchádzania a zakladania porastov. Preto je včasná jesenná regulácia burín potrebná a oveľa vhodnejšia, efektívnejšia a ekonomicky prínosnejšia ako jarné herbicídne ošetrenie. Priebeh...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba