Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Aké ťažkosti predstavuje zmena klímy pre slovenské poľnohospodárstvo?

Sucho, škodcovia zavlečení zo zahraničia, klimatické zmeny a s nimi súvisiace extrémne prejavy počasia - stačí si spomenúť na vyčínajúcu búrku v Hodoníne z pred niekoľkých týždňov - to všetko predstavuje výzvu pre slovenských farmárov. Slovenský i medzinárodný trh je zaviazaný na výrobu šetrnú k životnému prostrediu, avšak je zrejmé,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Moderné riešenia v ochrane rastlín

Celoslovenského stretnutia poľnohospodárov v Seliciach sa aj v tomto roku zúčastnila spoločnosť FMC Agro Slovensko, spol. s r.o., ktorá tradične predstavila najmä herbicídne varianty ochrany najdôležitejších poľných plodín akými sú hustosiate obilniny, repka, kukurica a slnečnica.

Kategórie: Rastlinná výroba

Zhutnenie verzus obrábanie pôdy

Zhutnená pôda má svoj pôvod v prirodzených procesoch, alebo je želaným výsledkom či nežiaducim následkom ľudskej činnosti. V odborných diskusiách vyžadujúcich presnú terminológiu je preto potrebné rozlišovať medzi „zhutnením a zhutňovaním“. Pokiaľ je v úmysle pôdu zhutniť - s cieľom ochrany pôdy, ide o zhutňovanie, prípadne hovoríme o kompaktorovaní či...

Kategórie: Rastlinná výroba

Príprava pôdy v kontexte s podmienkami prostredia

Jesennou rovnodennosťou 23. septembra končí astronomické leto, ale z pohľadu meteorológov a klimatológov končí už 31. augusta. Avšak letné počasie často pokračuje aj v septembri a niekedy býva extrémne teplý i október. S takýmto javom sa stretávame najmä v posledných rokoch, keď je často problémom extrémne suché a na túto...

Kategórie: Rastlinná výroba

PŠENICA ( leto ) + Agronóm č. 4 /2021

Neskorší vstup do žatvy, starosti s počasím Leto v našom klimatickom pásme v drvivej väčšine rokov teplotne vrcholí počas prázdninových mesiacov, no v súčasnosti v kontexte s prejavmi klimatickej zmeny zaznamenávame intenzitu a zvyšovanie frekvencie výskytu javov, spojených s mimoriadne teplým až horúcim počasím aj skôr. Z pohľadu ozimín, taktiež...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Deň poľa repky v Galovanoch

Už po 17 krát sa uskutočnil Deň poľa repky na poliach spoločnosti AGRO-RACIO, s. r. o., tentoraz v Galovanoch, kde viaceré renomované osivárske spoločnosti predstavili svoje ťažiskové a nové hybridy repky v konkrétnych podmienkach prostredia. Podujatie zorganizovali: Iniciatíva Prosperujúce olejniny, Chemos, Agrada, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a osivárske spoločnosti....

Kategórie: Rastlinná výroba

Bzdochy a bzdôšky – škodcovia aj obťažujúci hmyz II.

V predchádzajúcom vydaní Roľníckych novín sme predstavili viaceré druhy bzdôch. Asi najznámejšou bzdochou, ktorá sa v našich záhradách vyskytuje je cifruša bezkrídla. Ide o drobného červeno-čierneho chrobáka, ktorý sa vyskytuje v mnohopočetných húfoch hlavne na okrajoch záhonov, kmeňoch stromov, či na rôznych tienistých miestach. Nepatrí medzi nebezpečných škodcov. Živí sa...

Kategórie: Rastlinná výroba