Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Technológia Galleko® v porastoch repky ozimnej pod optikou výskumných inštitúcií

Koniec roka je za dverami. Na poliach momentálne prebieha zber kukurice a cukrovej repy, ktorý však do značnej miery komplikuje počasie. A práve toto je jeden z hlavných faktorov, ktorý sa podpísal na konečných výsledkoch úrody jednotlivých plodín aj v tomto roku. Začiatok tohtoročnej sezóny bol výrazne skúpy na zrážky. V porovnaní s minuloročnou sezónou, odolávali...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2020

Pre potravinárske spracovanie obilnín je dôležitá ich technologická hodnota. Je to súhrn znakov a vlastností suroviny, ktoré umožňujú spracovateľovi maximálnu výťažnosť a požadovanú akosť finálneho výrobku. Pšenica patrí medzi tie plodiny, ktoré sa s väčším alebo menším úspechom môžu pestovať prakticky na celej výmere ornej pôdy Slovenska.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Dňu poľa kukurice LG dominovali novinky

Na Dni poľa kukurice v Trsticiach koncom septembra spoločnosť Limagrain Central Europe SE, Slovensko predstavila nielen osvedčené, ale aj viaceré perspektívne hybridy kukurice pre nasledujúcu sezónu. V centre pozornosti boli najmä novinky, ktoré rozšírili ťažiskový sortiment FAO 390 až 450.

Kategórie: Rastlinná výroba

Vzchádzanie kukurice s radosťou, nie starosťou

Založenie porastu so správnou hustotou jedincov a ich homogénny dynamický vývoj je nutnosťou pre vyťaženie potenciálu genetiky, stanovišťa aj všetkých vstupov pri každej plodine. Pri kukurici to platí dvojnásobne. Mladé rastliny je potrebné chrániť nielen pred pôvodcami chorôb a škodcami, ale aj pred pôsobením niektorých abiotických stresorov, a to do...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Deň poľa kukurice v Kozárovciach

Deň poľa zameraný na predstavenie osvedčených, najmä však nových hybridov kukurice zo šľachtenia spoločnosti KWS sa tradične uskutočnil v spolupráci a na pôde PD Kozárovce. Taktiež v spolupráci so spoločnosťou ADAMA, ktorá predstavila komplexnú technológiu ochrany kukurice proti burinám. Súčasťou podujatia boli ukážky technológií pre konvenčné, taktiež minimalizačné spracovanie pôdy...

Kategórie: Rastlinná výroba

Cikádky a vošky v porastoch ozimných obilnín

Relatívne stále počasie bez nízkych teplôt, ktoré bolo do 41. týždňa, podporilo výskyt prenášačov vírusových ochorení: cikádky burinovej a vošiek v porastoch ozimných obilnín. Riziko infekcií vírusovými zakrpatenosť BYDV a WDV sa tak zvýšilo. Na základe jesenného monitoringu vektorov vírusových zakrpateností obilnín boli zaznamenané v 40. a 41. týždni vysoké...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa venovaný kukurici a moderným technológiám (II.)

K najväčším jesenným podujatiam poľnohospodárov tradične patrí „Deň poľa kukurice“, ktorý sa uskutočnil v polovici septembra 2020 na poliach a za podpory spoločnosti AGRO Divízia Selice, organizovaným Združením dodávateľov poľnohospodárskej techniky na Slovensku – AGRION v spolupráci s vydavateľstvom Profi Press SK, s. r. o. zastrešujúci týždenník Roľnícke noviny a...

Kategórie: Rastlinná výroba